O nas

Wodo i Partnerzy Pustelnik-Jaźwiec, Śmigielski, Wodo-Zacharek, Zacharek i Zaleska 
Adwokacka Spółka Partnerska skupia adwokatów, którzy są członkami Izby Adwokackiej w Łodzi.
Celem działalności każdego Partnera jest najkorzystniejsze zabezpieczenia interesów Klientów.
Partnerzy są profesjonalistami, specjalistami z zakresu różnych gałęzi prawa polskiego.
Praktyka Partnerów obejmuje całość prawa polskiego, tak że każdy zainteresowany Klient nie zostanie pozostawiony bez pomocy.
Oferta skierowana jest do wszystkich Klientów: przedsiębiorców, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego oraz do osób fizycznych.
Celem udzielanej pomocy prawnej jest jak najlepsza i racjonalna ocena interesu Klienta, możliwości urzeczywistnienia tego interesu oraz jego realizacja. Naszym Klientom przedstawiamy rzetelną i rzeczywistą ocenę ich sytuacji prawnej oraz propozycje realnej pomocy.
Partnerzy posługują się, poza językiem ojczystym, również językiem angielskim i francuskim.
Spółka współpracuje z adwokatami francuskimi i niemieckimi dzięki czemu możliwe jest udzielenie pomocy prawnej Klientom także na terenie Francji i Niemiec.