Kancelaria w Warszawie

W Kancelarii w Warszawie

przy ul. Grzybowskiej 80/82 pok.136

przyjmują:

adw. Joanna Pustelnik-Jaźwiec tel. 602 127 759
adw. Andrzej Śmigielski tel. 691 391 495
adw. Marzena Zaleska tel. 609 392 930