NOWELIZACJA USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje zmiana ustawy o związkach zawodowych. Na podstawie art. 11 ustawy, za osobę wykonującą pracę zarobkową uznać należy nie tylko pracownika, ale również osobę świadczącą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz ma takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy.


Czytaj dalej

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH

Ustawa przewiduje, że pracodawca ma
obowiązek przechowywać akta pracownicze pracowników, którzy zostali zatrudnieni
od 1 stycznia 2019 roku przez 10 lat, a nie jak dotychczas przez lat 50.  Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji
będzie możliwe z uwagi na zmianę zakresu danych przekazywanych do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, który w oparciu o zgromadzone dane będzie mógł  na bieżąco ustalać uprawnienia ubezpieczonych
do wybranego świadczenia oraz jego wysokość. Dane te będą automatycznie zapisywane
na koncie ubezpieczonego.


Czytaj dalej

Umowa najmu lokalu użytkowego

Przedsiębiorca, który zamierza zawrzeć umowę lokalu
użytkowego,  powinien pamiętać, że umowa
powinna właściwie zabezpieczać jego interesy i nie należy poprzestawać jedynie
na określeniu lokalu, który wynajmujący ma oddać najemcy rzecz do używania w
zamian za umówiony czynsz.


Czytaj dalej