Asystent prawny Natalia Kulawiecka

Asystent prawny Natalia Kulawiecka

Magister prawa. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku prawo broniąc z oceną bardzo dobrą pracę magisterką pt. „Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej”. Od 2017 roku zawodowo związana z Kancelarią adwokata i doradcy
restrukturyzacyjnego Bartosza Zacharka, gdzie doskonali praktyczne umiejętności zastosowania
zdobytej na studiach wiedzy. Zajmuje się sprawami z zakresu postępowania upadłościowego i
restukturyzacyjnego, szczególnie zaś interesują ją zagadnienia związane z tzw. upadłością
konsumencką oraz prawną obsługą podmiotów gospodarczych.