Asystent prawny Natalia Kulawiecka

Asystent prawny Natalia Kulawiecka

Studentka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku prawo. W toku
studiów realizuje specjalizację prawnokarną oraz równolegle seminarium magisterskie w Katedrze
Postępowania Cywilnego. Od 2017 roku zawodowo związana z Kancelarią adwokata i doradcy
restrukturyzacyjnego Bartosza Zacharka, gdzie doskonali praktyczne umiejętności zastosowania
zdobytej na studiach wiedzy. Zajmuje się sprawami z zakresu postępowania upadłościowego i
restukturyzacyjnego, szczególnie zaś interesują ją zagadnienia związane z tzw. upadłością
konsumencką oraz prawną obsługą podmiotów gospodarczych.