UŁATWIENIA DLA SPÓŁEK – SKŁADANIE DOKUMENTÓW PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W WERSJI ON-LINE

Od dnia 1 kwietnia 2019 roku, z
uwagi na wprowadzenie w życie art. 19e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
możliwe będzie składanie dokumentów rozliczeniowych spółki, o których mowa w
ustawie o rachunkowości przez profesjonalnego pełnomocnika również przez
internet, bez dodatkowych opłat.Warto przypomnieć, iż ostatnia
nowelizacja z 15 marca 2018 roku w znaczny sposób uprościła składanie rocznych
sprawozdań finansowych, bowiem ich złożenie nieodpłatnie było możliwe przez
internet, jednak w praktyce pojawił się problem, w jaki sposób spółce może
pomóc w takiej kwestii pełnomocnik profesjonalny.

System przewidywał możliwość
złożenia w systemie elektronicznym dokumentów, ale wyłącznie przez członka
organu uprawnionego do reprezentacji, dodatkowo problem niósł wymóg konieczny –
posiadanie podpisu kwalifikowanego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego
profilem zaufanym EPUAP.

Złożenie tych samych dokumentów,
w formie, w której to pełnomocnik mógł dopełnić formalności w imieniu spółki,
co do zasady było możliwe, jednak generowało dodatkowe koszty dla
przedsiębiorstwa.

Pojawienie się art. 19e ustawy o
KRS znacznie upraszcza ten proces, bowiem pełnomocnik profesjonalny (adwokat,
radca prawny) będzie miał możliwość, podobnie jak reprezentowany, złożenia
wymaganych dokumentów on-line.