UŁATWIENIA DLA SPÓŁEK – SKŁADANIE DOKUMENTÓW PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W WERSJI ON-LINE

Od dnia 1 kwietnia 2019 roku, z uwagi na wprowadzenie w życie art. 19e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, możliwe będzie składanie dokumentów rozliczeniowych spółki, o których mowa w ustawie o rachunkowości przez profesjonalnego pełnomocnika również przez internet, bez dodatkowych opłat.

Warto przypomnieć, iż ostatnia nowelizacja z 15 marca 2018 roku w znaczny sposób uprościła składanie rocznych sprawozdań finansowych, bowiem ich złożenie nieodpłatnie było możliwe przez internet, jednak w praktyce pojawił się problem, w jaki sposób spółce może pomóc w takiej kwestii pełnomocnik profesjonalny.

System przewidywał możliwość złożenia w systemie elektronicznym dokumentów, ale wyłącznie przez członka organu uprawnionego do reprezentacji, dodatkowo problem niósł wymóg konieczny – posiadanie podpisu kwalifikowanego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym EPUAP.

Złożenie tych samych dokumentów, w formie, w której to pełnomocnik mógł dopełnić formalności w imieniu spółki, co do zasady było możliwe, jednak generowało dodatkowe koszty dla przedsiębiorstwa.

Pojawienie się art. 19e ustawy o KRS znacznie upraszcza ten proces, bowiem pełnomocnik profesjonalny (adwokat, radca prawny) będzie miał możliwość, podobnie jak reprezentowany, złożenia wymaganych dokumentów on-line.