Adwokat Bartosz Zacharek

Adwokat Bartosz Zacharek

Studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim ukończył w 2002 r. z oceną bardzo dobrą. W latach 2002 – 2006 aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi; w latach 2003 – 2005 odbył i ukończył studia podyplomowe zorganizowane przez Uniwersytet Łódzki i Université Tours we Francji „École de droit français”, uzyskując francuski dyplom uniwersytecki; od 2006 r. adwokat; w latach 2007 – 2010 członek Komisji Doskonalenia Zawodowego oraz członek Komisji Zagranicznej ORA w Łodzi; od 2014 r. przewodniczący Komisji ds. Współpracy Zagranicznej ORA w Łodzi. W 2013 r. uzyskał uprawnienia syndyka licencjonowanego (obecnie doradcy restrukturyzacyjnego) po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego i uzyskaniu licencji.

Adwokat Bartosz Zacharek, dzięki znajomości języka francuskiego, współpracuje z adwokatami francuskimi, zwłaszcza z Izby Adwokackiej w Lyonie oraz zajmuje się pomocą prawną na rzecz osób fizycznych i prawnych z kręgu francuskojęzycznego. Specjalizuje się w prawie bankowym, cywilnym, spadkowym i upadłościowym. W związku z funkcjami przewidzianymi w ustawach Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne pełni obowiązki syndyka, zarządcy, tymczasowego nadzorcy sądowego, nadzorcy sądowego i inne, uregulowane w obu ustawach insolwencyjnych.