Adwokat Joanna Pustelnik – Jaźwiec

Adwokat Joanna Pustelnik - Jaźwiec

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2010 roku wykonuję zawód adwokata. Zajmuję się reprezentowaniem klientów w postępowaniach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami administracji skarbowej. Do zakresu prowadzonych przeze mnie spraw należą głównie sprawy z zakresu prawa karnego, w których reprezentuję moich mocodawców po stronie oskarżonego jak i po stronie pokrzywdzonego. Posiadam doświadczenie i pozytywne osiągnięcia w prowadzeniu spraw dotyczących:

  • błędów medycznych,
  • przestępstw gospodarczych,
  • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu,
  • wypadków komunikacyjnych,
  • przestępstw przeciwko wolności, wolności seksualnej i obyczajności,
  • przestępstw przeciwko rodzinie i opiece,
  • przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej.

Celem mojej pracy jest przede wszystkim udzielenie pomocy drugiemu człowiekowi, dlatego też w kręgu prowadzonych przeze mnie spraw znajdują się także sprawy cywilne i rodzinne oraz sprawy odszkodowawcze, a także sprawy z zakresu prawa pracy. Dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia z zakresu spraw karnych i cywilnych oferuję kompleksową pomoc prawną dla osób pokrzywdzonych.

W zakresie mojej działalności znajduje się także obsługa prawna podmiotów udzielających świadczeń medycznych, spółek prawa handlowego jak i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.