Adwokat Marzena Zaleska

Adwokat Marzena Zaleska

Studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim ukończyła w 2004 r. W latach 2006 – 2009 aplikant
adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi; od 2010 r. adwokat. W latach 2021/2022
odbyła i ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie prawa rodzinnego
z elementami psychologii.
Współpracuje z organami samorządu lekarskiego, od 2011 r. na uczestniczy w pracach Komisji
Rzecznika Praw Lekarzy przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi. Prowadzi obsługę prawną
w zakresie prawa pracy na zlecenie Zarządu Regionu Łódzkiego OZZL. W chwili obecnej jest
członkiem Zespołu Kryzysowego przy Zarządzie Krajowym OZZL zajmującego się problemami
związanymi z pandemią i mobbingiem.
Adwokat specjalizujący się w szczególności w prawie rodzinnym, cywilnym, pracy i ubezpieczeń
społecznych oraz medycznym. Prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych.