Prawo pracy – Adwokat Wodo Łódź

Skuteczny adwokat – Prawo pracy dla klientów indywidualnych – Wodo Łódź

Kancelaria adwokacka w Łodzi świadczy pomoc prawną w zakresie sporów wszczynanych z inicjatywy pracownika: wtedy, gdy pracodawca uchybia swoim obowiązkom, lub gdy w toku wykonywania przez niego pracy pojawią się zdarzenia losowe, jak wypadek przy pracy. Nierzadko zdarza się, że pracownik nie zgadza się z rozwiązaniem umowy w sposób wybrany przez pracodawcę (np. rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia – art. 52 Kodeksu pracy). W takich sytuacjach, uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne i przywrócenie do pracy pracownika może okazać się najbardziej adekwatnym rozstrzygnięciem sądu.

Wskazać również należy, że do często spotykanych spraw w naszej Kancelarii należą także kwestie roszczeń z tytułu wypadków przy pracy. Są to sprawy o wysokim stopniu skomplikowania, które wymagają szczególnej dbałości o materiał dowodowy dla sądu. Nadto, należy pamiętać, że w niektórych sytuacjach, niedopuszczalne będzie rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem, który takiemu wypadkowi uległ.

Dla pracowników istotnym elementem umowy o pracę jest wynagrodzenie. Zdarza się jednak, że pracodawcy nie przestrzegają w sposób sumienny przepisów o czasie pracy, czy o konieczności wpłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. W takich przypadkach, adwokat czy radca prawny rozpoczyna swą pracę od analizy umów o pracę. W zależności od stopnia skomplikowania stosunku pracy wiążącego pracownika i pracodawcę, konieczne może okazać się uzyskanie dodatkowych dokumentów, w tym także od samego pracodawcy.

Porady prawne w zakresie prawa pracy dla pracodawców

Każdy pracodawca jest obowiązany, w zakresie, w jakim zatrudnia pracowników, do przestrzegania przepisów oraz reguł dotyczących tej gałęzi prawa. Zdarza się, że stopień skomplikowania prawa pracy powoduje konieczność zasięgnięcia porady prawnej adwokata. Dynamiczny rozwój prawa oraz stale aktualizowane orzecznictwo sądów pracy oraz ubezpieczeń społecznych powoduje, że coraz bardziej powszechne staje się korzystanie ze stałej obsługi prawnej adwokata z zakresu prawa pracy. Nasza kancelaria adwokacka zapewnia bieżącą obsługę wielu firmom w zakresie prawa pracy, jak również wspiera ich w zakresie procesów sądowych.

Nierzadko problemy, z jakimi borykają się pracodawcy, dotyczą prawidłowości w zakończeniu stosunku pracy: rozwiązania umowy o pracę, rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, czy też prawidłowości wystawienia świadectwa pracy. Warto wspomnieć, że pracodawca powinien także określone czynności konsultować ze związkami zawodowymi, jeśli takowe u niego działają. Dzięki wsparciu Zespołu Kancelarii Adwokackich pracodawca może uniknąć sporów pracowniczych przed sądem, związanych z naruszeniem ww. obowiązków.

Kancelaria adwokacka reprezentuje także Klientów pracodawców, którzy dbają o to, by ich interesy w sposób należyty były zabezpieczone, m.in. wprowadzenie do umów postanowień o zakazie konkurencji. prawidłowa konstrukcja takiego zakazu może gwarantować bezpieczeństwo Klienta w tym zakresie.

Pomoc prawna – sprawy ZUS

Usługi prawne Kancelarii adwokackiej obejmują także spory Klientów z ZUS. Najczęściej postępowanie przed ZUS rozpoczyna się na wniosek Klienta – gdy ubiega się o emeryturę, czy rentę. Ubezpieczenia społeczne stanowią niekiedy jedyne zabezpieczenie osoby, która opłaca składki ZUS. W przypadku konieczności sporządzenia odwołania od decyzji ZUS, sprawa może wymagać dogłębnej analizy dokumentacji zgromadzonej przez ZUS, obejmującej niekiedy szczegółowe rozliczenia z wielu lat pracy ubezpieczonego. W takim przypadku, znacznym ułatwieniem jest skorzystanie z fachowej pomocy adwokata. Podobnie jest w przypadku, gdy Klient zgłasza się z kwestią dotyczącą uzyskania przez niego określonych świadczeń socjalnych.

Usługi prawne w Kancelarii WODO Łódź

Prawo cywilne

Kancelaria adwokacka świadcząca usługi z zakresu prawa cywilnego zajmuje się nie tylko prowadzeniem ...

Obsługa firm

Zespół Kancelarii Adwokackich w Łodzi prowadzi obsługę prawną firm i podmiotów gospodarczych ...

Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe są jednymi z bardziej powszechnych spraw, z jakimi na co dzień spotykają się nasi Klienci...

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego regulującego stosunki rodzinne oraz majątkowe...

Podział majątku

Porady prawne Kancelarii Adwokackiej w Łodzi w zakresie podziału majątku wspólnego, ale także działu spadku ...

Rozwody

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa. Jeśli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego...

Prawo pracy + ZUS

Kancelaria adwokacka w Łodzi świadczy pomoc prawną w zakresie sporów wszczynanych z inicjatywy pracownika

Prawo karne

Nasz Zespół Kancelarii Adwokackich zajmuje się także pomocą prawną świadczoną na rzecz pokrzywdzonych...

Prawo budowlane

Oferujemy porady prawne dla prywatnych inwestorów, deweloperów oraz wykonawców robót budowlanych...

Windykacja należności

Windykacja należności to szereg działań, których zadaniem jest odzyskanie długów przez wierzyciela...