Windykacja należności

Windykacja należności Łódź – Kancelaria Wodo

Każdy przedsiębiorca wie, że powodzenie działalności w dużej mierze zależy od zapewnienia ciągłości finansowej firmy. W przypadku, kiedy kontrahenci opóźniają się z płatnościami lub całkowicie ich zaniechają, to generuje dla przedsiębiorstwa dotkliwe straty, które determinują jego funkcjonowanie.

Windykacja w Łodzi może się okazać jedynym, skutecznym rozwiązaniem, które zapewni odzyskanie długów od nierzetelnych kooperantów.

Co to jest windykacja należności?

Windykacja należności to szereg działań, których zadaniem jest odzyskanie długów przez wierzyciela. Działania te odbywają się z wykorzystaniem środków, które są zgodne obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Celem windykacji jest wyegzekwowanie od dłużnika spłaty należności. Procedura uruchamiana jest w momencie, kiedy powstaje zaległość płatnicza. Ma ona miejsce, kiedy ktoś nie zapłaci zobowiązania w terminie i dodatkowo celowo uchyla się od jego uregulowania.

Windykacja należności – rodzaje

Biorąc pod uwagę środki, z jakich korzysta wierzyciel lub jego pełnomocnik, a także zaangażowane w proces instytucje windykację można podzielić na polubowną i sądową. Każda z nich wymaga odpowiedniego przygotowania i podjęcia właściwych, zasadnych działań.

Windykacja polubowna

Polubowna windykacja należności opiera się przede wszystkim na działaniach upominawczych, wezwaniach do zapłaty lub negocjacjach. Podejmowane są środki, które nie wymagają udziału sądu. Ich celem jest zdyscyplinowanie dłużnika i wyegzekwowanie uregulowania należności poza salą sądową.

Proces polubownej windykacji rozpoczyna się od momentu powstania zaległości płatniczej. Trwa do chwili przekazania sprawy na drogę sądowo – egzekucyjną lub przeniesienia długu na inny podmiot.

Windykacja sądowa

Odzyskanie należności nie zawsze kończy się na etapie polubownej windykacji. Jeśli dłużnik nie reaguje na wezwania lub łamie zasady podpisanej umowy, to wierzyciel ma uzasadnione prawo skierować sprawę do sądu. Jeśli sąd uzna roszczenia za zasadne, to wyda wyrok lub nakaz zapłaty. Taki dokument stanowi podstawę przekazania egzekucji do komornika i rozpoczęcie przez niego egzekucji komorniczej. Funkcjonariusz publiczny ma prawo do egzekwowania należności ze zgromadzonych na koncie dłużnika środków finansowych, wynagrodzenia, ruchomości i nieruchomości.

Windykacja należności – przebieg

Windykacja należności to skomplikowany proces, na który składa się kilka etapów. Na każdym z nich podejmowane są odpowiednie działania, których celem jest odzyskanie przez wierzyciela środków, do których uregulowania zobowiązany jest dłużnik. Dlatego ważne jest, aby odzyskanie długów prowadziła firma windykacyjna, która ma bogate doświadczenie i wykorzystuje środki zgodne z obowiązującym prawem.

Skuteczna windykacja opiera się na poszczególnych etapach:

 1. Powstanie zaległości płatniczej. W przypadku faktur działania windykacyjne podejmuje się z reguły po upływie 60 dni od terminu płatności wskazanego na dokumencie sprzedaży. Przed upływem tego terminu często wysyłane są do zobowiązanego komunikaty, które przypominają i nawołują do uregulowania należności.
 2. Postępowanie polubowne. Są to wszelkie działania, które są podejmowane w celu polubownego rozwiązania konfliktu. Firma windykacyjna kontaktuje się wtedy ze zobowiązanym, ustala nowy termin spłaty lub rozłożenie długu na raty. Takie postępowanie jest niezbędne, jeśli wierzyciel ma zamiar złożyć wniosek do sądu. Potrzebne są bowiem udokumentowane próby ugodowego rozwiązania problemu.
 3.    Windykacja należnościw postaci postępowania sądowego ma miejsce w momencie, kiedy dłużnik unika zapłaty długu, unika również kontaktu. Jeśli wierzytelność jest potwierdzona, bezsporna, a jej termin wymagalności minął w ciągu ostatnich trzech lat, to wierzyciel ma prawo dochodzić jej w sądzie. Okres od momentu złożenia pozwu do uzyskania tytułu wykonawczego trwa ok 3 – 4 tygodni.
 4. Postępowanie egzekucyjne rozpoczyna złożenie wniosku przez wierzyciela o wszczęcie egzekucji. Niezbędne jest do tego posiadanie sądowego nakazu zapłaty. Komornik podejmuje działania, które zależą od wniosku, w którym opisane, w jaki sposób ma egzekwować roszczenie (czy z wynagrodzenia, czy przez zajęcie majątku).

Szereg firm oferuje usługi windykacyjne z zakresu windykacji należności. Zachęcamy do korzystania z pomocy profesjonalistów, który cały proces przeprowadzą sprawnie i skutecznie. Firma windykacyjna w Łodzi wykorzystując wiedzę i zdobyte doświadczenie oferuje usługi windykacyjne, które obejmują pomoc na każdym etapie procesu odzyskiwania należności.

Ile kosztuje usługa windykacja w Łodzi?

Koszty windykacji są zależne od podejmowanych działań, jak i rodzaju windykacji. Profesjonalne firmy windykacyjne pobierają wynagrodzenie, które uzależnione jest od ich skuteczności. Jest to z reguły prowizja od odzyskanych należności. Oznacza to, że w przypadku braku sukcesu, koszty działania pozostają po ich stronie.

Jeśli proces windykacyjny przeprowadza firma, która ma wewnętrzną kancelarię prawną, to na mocy ustawy o terminach płatności, odzyska również od dłużnika swoją prowizję.

W przypadku postępowania sądowego pojawiają się dodatkowo koszty opłat sądowych i zastępstwa sądowego. Dla roszczeń do 20 000 zł, kiedy stosuje się uproszczony tryb postepowania ustawodawca wprowadził odpowiednio opłaty ryczałtowe od pozwu, które wynoszą:

 • do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
 • ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;
 • ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;
 • ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;
 • ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
 • ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
 • ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych.

W przypadku spraw, kiedy wartość przedmiotu sporu wynosi więcej niż 20 000 zł pobierana jest opłata wynosząca 5% tej wartości, ale nie więcej niż 20 000 zł.

Windykacja w Łodzi. Całkowite koszty uzależnione są zatem od sumy należności oraz sposobu prowadzenia postępowania.

Usługi prawnicze w Kancelarii WODO

Prawo cywilne

Kancelaria adwokacka świadcząca usługi z zakresu prawa cywilnego zajmuje się nie tylko prowadzeniem ...

Obsługa firm

Zespół Kancelarii Adwokackich w Łodzi prowadzi obsługę prawną firm i podmiotów gospodarczych ...

Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe są jednymi z bardziej powszechnych spraw, z jakimi na co dzień spotykają się nasi Klienci...

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego regulującego stosunki rodzinne oraz majątkowe...

Podział majątku

Porady prawne Kancelarii Adwokackiej w Łodzi w zakresie podziału majątku wspólnego, ale także działu spadku ...

Rozwody

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa. Jeśli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego...

Prawo pracy + ZUS

Kancelaria adwokacka w Łodzi świadczy pomoc prawną w zakresie sporów wszczynanych z inicjatywy pracownika

Prawo karne

Nasz Zespół Kancelarii Adwokackich zajmuje się także pomocą prawną świadczoną na rzecz pokrzywdzonych...

Prawo budowlane

Oferujemy porady prawne dla prywatnych inwestorów, deweloperów oraz wykonawców robót budowlanych...

Windykacja należności

Windykacja należności to szereg działań, których zadaniem jest odzyskanie długów przez wierzyciela...