Windykacja należności

Windykacja należności Łódź – Kancelaria Wodo

Sprawy prowadzone przez Kancelarie Adwokackie w Łodzi

Zespół Kancelarii Adwokackich Wodo w Łodzi świadczy również usługi windykacyjne. Na rynku funkcjonuje wiele firm zajmujących się windykacją należności. Którą warto wybrać?

Firma windykacyjna w Łodzi

Przede wszystkim, warto podjąć próby polubownego odzyskania długów. W tym celu Adwokat może skierować w imieniu Klienta wezwanie do zapłaty lub w inny sposób nawiązać kontakt z nierzetelnym kontrahentem, czy inną osobą. Pomoc Adwokata może okazać się niezbędna także wtedy, gdy klient nie ma pewności co do wysokości zobowiązania drugiej strony wobec niego, np. w przypadku sporów na tle nabytego przez kilku spadkobierców spadku.

Usługi windykacyjne – windykacja należności mogą polegać także na dążeniu zawarcia ugody z dłużnikiem, mającej na celu rozłożenie należności na raty czy wydłużenie terminu płatności należności, tak by dłużnik miał realną możliwość wywiązania się z zobowiązania.

W sytuacji, gdy odzyskanie długów bez skierowania sprawy do Sądu nie było możliwe, profesjonalne sporządzenie pozwu w sprawie może okazać się konieczne. Warto, przed wystąpieniem na drogę postępowania sądowego, zasięgnąć porady Adwokata specjalizującego się w windykacji należności. Wcześniejsze ustalenie możliwych rozwiązań dla Klienta pozwala na uniknięcie błędów, które mogą skutkować brakiem możliwości windykacji należności w przyszłości.

Windykacja należności mająca na celu odzyskanie należności wiąże się niekiedy z koniecznością podjęcia szeregu czynności, w tym także takich, jak złożenie odpowiednich pism i wniosków do organów egzekucyjnych lub Sądu. Skuteczna windykacja wymaga przede wszystkim aktywności wierzyciela, który liczy na odzyskanie długów od nierzetelnego dłużnika. Windykacja należności na podstawie tytułu egzekucyjnego jest najskuteczniejszym sposobem egzekucji dłużnej sumy.

Windykacja należności to także konieczność ustalenia, jakim majątkiem dysponuje dłużnik. Niejednokrotnie zdarza się tak, że dłużnik ukrywa majątek przed wierzycielem, lub też wyzbywa się go na rzecz osób trzecich. Sposobem na odzyskanie należności może być m.in. złożenie skargi pauliańskiej do Sądu, gdzie profesjonalnie sporządzony pozew może okazać się kluczowym dla sukcesu wierzyciela.

Skorzystanie z usług adwokata specjalizującego się w windykacji należności w Łodzi może okazać się korzystne także w sytuacji, gdy dłużnik posiada swoje miejsce zamieszkania w znacznej odległości od miejsca zamieszkania czy siedziby Klienta. Adwokat prowadzący sprawę może działać skuteczniej, jeśli ma bieżący kontakt z komornikiem prowadzącym egzekucję.

Usługi prawnicze w Kancelarii WODO

Prawo cywilne

Kancelaria adwokacka świadcząca usługi z zakresu prawa cywilnego zajmuje się nie tylko prowadzeniem ...

Obsługa firm

Zespół Kancelarii Adwokackich w Łodzi prowadzi obsługę prawną firm i podmiotów gospodarczych ...

Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe są jednymi z bardziej powszechnych spraw, z jakimi na co dzień spotykają się nasi Klienci...

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego regulującego stosunki rodzinne oraz majątkowe...

Podział majątku

Porady prawne Kancelarii Adwokackiej w Łodzi w zakresie podziału majątku wspólnego, ale także działu spadku ...

Rozwody

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa. Jeśli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego...

Prawo pracy + ZUS

Kancelaria adwokacka w Łodzi świadczy pomoc prawną w zakresie sporów wszczynanych z inicjatywy pracownika

Prawo karne

Nasz Zespół Kancelarii Adwokackich zajmuje się także pomocą prawną świadczoną na rzecz pokrzywdzonych...

Prawo budowlane

Oferujemy porady prawne dla prywatnych inwestorów, deweloperów oraz wykonawców robót budowlanych...

Windykacja należności

Windykacja należności to szereg działań, których zadaniem jest odzyskanie długów przez wierzyciela...