Prawo budowlane

Prawo budowalne Łódź – Kancelaria Wodo

Prawo budowlane to zbiór przepisów, które zawarto w ustawie z dnia 7 lipca 1994. Zgodnie z zapisami tego aktu prawo to „normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach”.*

Budownictwo to niezwykle rozwojowa branża, pojawiają się nowe rozwiązania technologiczne i projektowe czy nowe materiały. Wymagania związane z ochroną środowiska, z koniecznością optymalizacji kosztów wymuszają szukanie nowych metod, narzędzi i surowców wykorzystywanych w całym procesie budowania. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że prawo budowlane jest często nowelizowane nawet kilka razy w roku.

Jeśli zatem napotkamy problem podczas budowy, jeśli nie mamy pewności, co do słuszności zastosowanego rozwiązania lub jeśli dweloper nie wywiązuje się z postanowień umowy, to wtedy warto zwrócić się o pomoc do doświadczonego radcy prawnego. Kancelaria adwokacka w Łodzi to obsługa prawna na najwyższym poziomie. Oferujemy porady prawne dla prywatnych inwestorów, deweloperów oraz wykonawców robót budowlanych. Adwokat wspiera klientów na każdym etapie realizacji inwestycji.

Adwokat prawa budowlanego – czego dotyczy pomoc prawna?

Podejmowanie działań w zakresie branży budowlanej, to jedno z najtrudniejszych zadań w dzisiejszych czasach. Prawo budowlane jest skomplikowane, a jego liczne nowelizacje skutecznie utrudniają właściwą interpretację obowiązujących przepisów. A co za tym idzie, również podejmowanie właściwych działań. Nasza kancelaria adwokacka w Łodzi to zespół specjalistów z niezbędnym doświadczeniem i wiedzą. Porady prawne, które oferuje adwokat obejmują m.in.:

 

 • przygotowanie i analiza umów, kontraktów o prowadzenie robót budowlanych
 • obsługę prawną inwestycji budowlanych
 • reprezentowanie inwestorów przed instytucjami państwowymi oraz sądami w zakresie prowadzonych robót budowlanych
 • dochodzenie roszczeń, które związane są z niewywiązaniem się z umowy dotyczącej robót budowlanych
 • pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę, analiza warunków zagospodarowania przestrzennego
 • analiza i ocena zgodności założeń inwestycyjnych z obowiązującym prawem
 • prowadzenie spraw gruntowych
 • pomoc prawna przy odzyskaniu należności z tytułu wykonanych prac budowlanych
 • współpraca z rzeczoznawcami oraz biegłymi
 • pomoc w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia od podmiotów odpowiedzialnych oraz ubezpieczycieli
 • pomoc prawna przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości
 • sporządzanie pism procesowych
 • prowadzenie negocjacji umów
 • pomoc w uzyskaniu likwidacji wad budowlanych
 • reprezentowanie w procesach sądowych, które dotyczą niewykonania lub błędnego wykonania prac zwartych w umowie

Nasz adwokat wspiera klientów na każdym etapie realizacji procesu budowlanego. Pomoc prawną kierujemy do klientów indywidulanych, klientów biznesowych jak również osób prawnych. Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem, które umożliwiają zastosowanie skutecznych rozwiązań, zgodnych z oczekiwaniami klienta.

 

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, rozdz. I, art. 1

Usługi prawnicze w Kancelarii WODO

Prawo cywilne

Kancelaria adwokacka świadcząca usługi z zakresu prawa cywilnego zajmuje się nie tylko prowadzeniem ...

Obsługa firm

Zespół Kancelarii Adwokackich w Łodzi prowadzi obsługę prawną firm i podmiotów gospodarczych ...

Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe są jednymi z bardziej powszechnych spraw, z jakimi na co dzień spotykają się nasi Klienci...

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego regulującego stosunki rodzinne oraz majątkowe...

Podział majątku

Porady prawne Kancelarii Adwokackiej w Łodzi w zakresie podziału majątku wspólnego, ale także działu spadku ...

Rozwody

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa. Jeśli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego...

Prawo pracy + ZUS

Kancelaria adwokacka w Łodzi świadczy pomoc prawną w zakresie sporów wszczynanych z inicjatywy pracownika

Prawo karne

Nasz Zespół Kancelarii Adwokackich zajmuje się także pomocą prawną świadczoną na rzecz pokrzywdzonych...

Prawo budowlane

Oferujemy porady prawne dla prywatnych inwestorów, deweloperów oraz wykonawców robót budowlanych...

Windykacja należności

Windykacja należności to szereg działań, których zadaniem jest odzyskanie długów przez wierzyciela...