Prawo budowlane – Adwokat Wodo Łódź

Prawo budowalne Łódź – Kancelaria Wodo

Adwokat – specjalista w dziedzinie prawo budowlane – czego dotyczy pomoc prawna?

Prawo budowlane to zbiór przepisów, które „normują działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach”.

Podejmowanie działań w zakresie branży budowlanej to skomplikowane zagadnienie, wymagające wiedzy z obszaru nie tylko prawa, ale także wymagań stawianych inwestorom w zakresie rozwiązań technicznych stosowanych w budownictwie. Wielokrotnie zdarza się tak, że przepisy interesujące Klienta są zmieniane w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nadto, niektóre sprawy wymagają zapoznania się orzecznictwem sądów powszechnych, by znaleźć odpowiedzi na zagadnienie prawne, które pojawiło się w czasie przeprowadzania prac.

Nasza kancelaria adwokacka w Łodzi to zespół specjalistów z niezbędnym doświadczeniem i wiedzą. Porady prawne, które oferuje obejmują m.in.:

  • przygotowanie i analiza umów, kontraktów o prowadzenie robót budowlanych,
  • obsługa prawna inwestycji budowlanych,
  • reprezentowanie inwestorów przed instytucjami państwowymi oraz sądami w zakresie prowadzonych robót budowlanych,
  • dochodzenie roszczeń, które związane są z niewywiązaniem się z umowy dotyczącej robót budowlanych,
  • pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę, analiza warunków zagospodarowania przestrzennego,
  • pomoc prawna przy odzyskaniu należności z tytułu wykonanych prac budowlanych,
  • współpraca z rzeczoznawcami oraz biegłymi,
  • pomoc w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia od podmiotów odpowiedzialnych oraz ubezpieczycieli
  • pomoc prawna przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości,
  • reprezentowanie w procesach sądowych, które dotyczą niewykonania lub błędnego wykonania prac zwartych w umowie.

Porady prawne naszych specjalistów w zakresie prawa budowlanego mogą okazać się przydatne na każdym etapie prowadzenia inwestycji, jak również w sytuacji, gdy samodzielnie podejmowane działania nie przynoszą rezultatów.

 

Usługi prawne w Kancelarii WODO Łódź

Prawo cywilne

Kancelaria adwokacka świadcząca usługi z zakresu prawa cywilnego zajmuje się nie tylko prowadzeniem ...

Obsługa firm

Zespół Kancelarii Adwokackich w Łodzi prowadzi obsługę prawną firm i podmiotów gospodarczych ...

Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe są jednymi z bardziej powszechnych spraw, z jakimi na co dzień spotykają się nasi Klienci...

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego regulującego stosunki rodzinne oraz majątkowe...

Podział majątku

Porady prawne Kancelarii Adwokackiej w Łodzi w zakresie podziału majątku wspólnego, ale także działu spadku ...

Rozwody

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa. Jeśli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego...

Prawo pracy + ZUS

Kancelaria adwokacka w Łodzi świadczy pomoc prawną w zakresie sporów wszczynanych z inicjatywy pracownika

Prawo karne

Nasz Zespół Kancelarii Adwokackich zajmuje się także pomocą prawną świadczoną na rzecz pokrzywdzonych...

Prawo budowlane

Oferujemy porady prawne dla prywatnych inwestorów, deweloperów oraz wykonawców robót budowlanych...

Windykacja należności

Windykacja należności to szereg działań, których zadaniem jest odzyskanie długów przez wierzyciela...