Aktualności

 

Rozwód a opieka nad wspólnymi dziećmi

Rozwód a opieka nad wspólnymi dziećmi

Rozwód to wysoce złożony proces, który zazwyczaj łączy się z wieloma emocjonalnymi i prawnymi komplikacjami. Jednym z najważniejszych aspektów, które należy rozważyć w kontekście rozwodu, jest opieka nad wspólnymi dziećmi. Zapewnienie, że dzieci są odpowiednio...

Kontrola trzeźwości pracownika w 2023 roku

Nowelizacja Kodeksu pracy i in. ustaw w zakresie umożliwienia pracodawcy kontroli trzeźwości pracownika Od 21 lutego 2023 roku obowiązuje Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240), wprowadzająca istotną zarówno dla...

Kontrola trzeźwości pracowników w 2023 roku

Od 21 lutego 2023 roku obowiązuje nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca istotną zarówno dla pracodawców jak i pracowników nowelizację przepisów prawa pracy – kontrole trzeźwości pracowników. Czy przed wprowadzeniem nowych przepisów pracodawca miał możliwości...

Upadłość konsumencka – jak ogłosić upadłość?

Upadłość konsumencka to postępowanie upadłościowe przewidziane wyłącznie dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, czyli tzw. konsumenta. Upadłość konsumencka nie może zostać ogłoszona przez przedsiębiorcę. Oznacza to, że ogłosić upadłość...

PPK 2023 – obowiązek informacyjny pracodawców do 28.02.2023 r.

Dnia 1 kwietnia 2023 r. nastąpi automatyczny zapis pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Kolejne automatyczne zapisy będą odbywać się co cztery lata. Autozapis oznacza, że każdy pracownik pomiędzy 18 a 55 rokiem życia zostanie automatycznie zapisany przez...

Spadek dla małoletniego. Przyjąć czy odrzucić?

Odziedziczyli Państwo spadek po krewnym i nie chcą go przyjąć? Podejrzewają Państwo, że w skład spadku wchodzą same długi i zdecydowaliście się Państwo spadek odrzucić? Jeśli posiadają Państwo małoletnie dzieci, nie jest to ostatnia czynność, którą powinni Państwo...

Jak sporządzić ważny testament? Jak wydziedziczyć spadkobiercę?

Wśród najpopularniejszych form sporządzenia testamentu wyróżniamy oświadczenie woli przed notariuszem lub spisanie jej własnoręcznie (tzw. testament holograficzny). Jeśli decydują się Państwo na samodzielne sporządzenie testamentu, muszą Państwo pamiętać o...

Odbierać list z sądu czy nie?

Awizowali Państwo przesyłkę pocztową z sądu w sprawie cywilnej? Rozważacie Państwo czy w ogóle odbierać list z poczty? Jakie niebezpieczeństwa związane są z niepodjęciem korespondencji w sprawie cywilnej? Brak reakcji osoby fizycznej na awizo i zwrot przesyłki do sądu...

Uszkodzenie ciała wskutek wypadku samochodowego.

Zostaliście Państwo poszkodowani w wypadku samochodowym? Czy ubezpieczyciel odmawia Państwu wypłaty lub dopłaty odszkodowania? W 2019 roku funkcjonariusze Policji odnotowali ponad 30 000 wypadków drogowych na terenie kraju.[1] Statystyka ta nie odzwierciedla...