Aktualności

 

Kolejność rozpoznawania wniosków o upadłość i restrukturyzację

Kolejność rozpoznawania wniosków o upadłość i restrukturyzację

Gdy do sądu trafiły wnioski o ogłoszenie upadłości i o restrukturyzację jednego dłużnika, przepisy precyzyjnie regulują kolejność ich rozpatrywania. Zasady ogólne kolejności rozpoznawania wniosków Co do zasady w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i...

Czy restrukturyzacja może pomóc Ci uniknąć komornika?

Czy restrukturyzacja może pomóc Ci uniknąć komornika?

W dzisiejszych czasach wiele osób boryka się z trudnościami finansowymi, które mogą prowadzić do poważnych problemów prawnych, takich jak wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Dłużnicy często szukają sposobów, aby uniknąć wizyty komornika. Jednym z najskuteczniejszych...

Umorzenie postępowania upadłościowego

Umorzenie postępowania upadłościowego

Proces upadłościowy to czas intensywnych emocji i trudnych wyzwań dla dłużników. Mało kto wie, że oprócz cofnięcia wniosku o upadłość konsumencką, upadły może również wnosić do sądu o umorzenie postępowania upadłościowego. Warto zrozumieć, kiedy i w jakich...

Czym jest zgromadzenie wierzycieli i rada wierzycieli?

Czym jest zgromadzenie wierzycieli i rada wierzycieli?

W procesie upadłościowym, zarówno zgromadzenie wierzycieli, jak i rada wierzycieli odgrywają istotne role w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących majątku dłużnika i sposobu zaspokojenia roszczeń wierzycieli. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się bliżej tym dwóm...

Jaką rolę w postępowaniu upadłościowym pełni syndyk?

Jaką rolę w postępowaniu upadłościowym pełni syndyk?

W procesie upadłościowym, syndyk pełni kluczową rolę, działając jako zarządca majątku dłużnika i podejmując działania w celu oddłużenia upadłego konsumenta. Jego obowiązki i kompetencje są ściśle określone przez prawo i mają na celu zapewnienie sprawiedliwego...

Czy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można cofnąć?

Czy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można cofnąć?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to krok, który wiele osób podejmuje w sytuacji finansowego kryzysu. Jednakże, już po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dłużnicy mogą zmienić zdanie i chcieć wycofać wniosek (np. z uwagi na poprawę...

Kiedy sąd umarza postępowanie restrukturyzacyjne?

Kiedy sąd umarza postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne jest procesem, który ma na celu przywrócenie płynności finansowej przedsiębiorstwa poprzez restrukturyzację jego zadłużenia. Jednak nie zawsze proces ten kończy się sukcesem, a sąd może zdecydować o umorzeniu postępowania...

Układ częściowy – co to takiego?

Układ częściowy – co to takiego?

W procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa jednym z możliwych rozwiązań jest zawarcie układu z wierzycielami. Układ ten może przybierać różne formy, w zależności od sytuacji i potrzeb dłużnika oraz wierzycieli. Jedną z interesujących opcji jest tzw. "układ...

Zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym

W postępowaniu restrukturyzacyjnym, które ma na celu przywrócenie płynności finansowej przedsiębiorstwa, jednym z kluczowych momentów jest zgromadzenie wierzycieli. To właśnie na nim podejmowane są istotne decyzje dotyczące przyszłości firmy, a także zatwierdzany lub...