Adwokat Zbigniew Wodo

Adwokat Zbigniew Wodo

Adwokat z czterdziestoletnim doświadczeniem zawodowym; w latach 1972-1974 aplikant sądowy; od 1974 r. do 1976 r. asesor; od 1976 r. sędzia sądu rejonowego, a w latach 1978-1980 przewodniczący wydziału cywilnego. W 1981 r. wpisany na listę adwokatów Łódzkiej Izby Adwokackiej; w latach: 1992, 1998, 2007 i 2013 delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1996 r. decyzją ORA w Łodzi powołany do Zarządu Fundacji „Societas Palestra”; w 1998 r. wicedziekan ORA w Łodzi oraz członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich; w 2002 r. członek Komisji Prawnej. W latach 2007 – 2010 członek i wicedziekan ORA w Łodzi. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi w latach 2010 – 2013;
Nadal wykładowca szkoleń aplikantów adwokackich. Wyróżniony przez Naczelną Radą Adwokacką odznaczeniem Adwokatura Zasłużonym.
Na niwie społecznej laureat nagrody „Łódzki Filantrop Roku 2009”, czynny członek wspierający Stowarzyszenia Pomocy Szkole wyróżniony statuetką „Mecenas Łódzkich Talentów”(2015), certyfikatem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego jako „Partner Przyjazny edukacji”. Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi wyróżniony odznaką „Za Zasługi Dla Miasta Łodzi”(2016)

Adwokat Zbigniew Wodo specjalizuje się w ogólnie pojętym prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnienie spraw odszkodowawczych, spadkowych, dotyczących własności nieruchomości. Prowadzi też sprawy administracyjne, z zakresu budownictwa, gospodarcze, zajmuje się prawną obsługą przedsiębiorców, łącznie z windykacją należności.