Kancelarie

Adwokacka Spółka Partnerska Wodo i Partnerzy znajduje się w centrum Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270
Dokładne dane teleadresowe dostępne są w zakładce „kontakt”.
Partnerami w Spółce są:

ADWOKAT ZBIGNIEW WODO


Adwokat z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym; dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi w latach 2010 – 2013; w latach 1972-1974 aplikant sądowy; od 1974 r. do 1976 r. asesor; od 1976 r. sędzia sądu rejonowego, a w latach 1978-1980 przewodniczący wydziału cywilnego. W 1981 r. wpisany na listę adwokatów Łódzkiej Izby Adwokackiej; w latach: 1992, 1998, 2007 i 2013 delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 1996 r. decyzją ORA w Łodzi powołany do Zarządu Fundacji „Societas Palestra”; w 1998 r. wicedziekan ORA w Łodzi oraz członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich; w 2002 r. członek Komisji Prawnej. W latach 2007 – 2010 członek i wicedziekan ORA w Łodzi. W 2002 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura Zasłużonym.

Adwokat Zbigniew Wodo specjalizuje się w szczególności w: prawie cywilnym, odszkodowawczym, spadkowym, administracyjnym, budowlanym, gospodarczym, zajmuje się prawną obsługą przedsiębiorców, łącznie z windykacją należności.

ADWOKAT ELŻBIETA WODO-ZACHAREK


IMG_5958

Studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim ukończyła w 2002 r. W latach 2002 – 2006 aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi; od 2006 r. adwokat; w latach 2007 – 2010 członek Komisji Zagranicznej ORA w Łodzi.

Adwokat Elżbieta Wodo-Zacharek specjalizuje się w szczególności w: prawie rodzinnym, cywilnym, spadkowym, własności intelektualnej i prawie Internetu.

ADWOKAT BARTOSZ ZACHAREK

IMG_6009

Studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim ukończył w 2002 r. z oceną bardzo dobrą. W latach 2002 – 2006 aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi; w latach 2003 ? 2005 odbył i ukończył studia podyplomowe zorganizowane przez Uniwersytet Łódzki i Université Tours we Francji École de droit français, uzyskując francuski dyplom uniwersytecki; od 2006 r. adwokat; w latach 2007 – 2010 członek Komisji Doskonalenia Zawodowego oraz członek Komisji Zagranicznej ORA w Łodzi; od 2014 r. przewodniczący Komisji ds. Współpracy Zagranicznej ORA w Łodzi. W 2013 r. uzyskał uprawnienia syndyka licencjonowanego po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego i uzyskaniu licencji.

Adwokat Bartosz Zacharek, dzięki znajomości języka francuskiego, współpracuje z adwokatami francuskimi, zwłaszcza z Izby Adwokackiej w Lyonie oraz zajmuje się pomocą prawną na rzecz osób fizycznych i prawnych z kręgu francuskojęzycznego. Specjalizuje się w prawie bankowym, cywilnym, spadkowym i upadłościowym.

ADWOKAT ANDRZEJ ŚMIGIELSKI

IMG_6022

Studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim ukończył w 2007 r. z oceną bardzo dobrą, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego pod tytułem Lex commissoria. W latach 2007 – 2011 aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi; od 2011 r. adwokat.

Adwokat Andrzej Śmigielski to specjalista: prawa cywilnego, gospodarczego, odszkodowawczego, spadkowego, transportowego, stałej i kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych, tworzenia, łączenia, podziału i przekształcenia spółek, prawa administracyjnego, w tym w zakresie procesu budowlanego.

ADWOKAT MARZENA ZALESKA

Studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim ukończyła w 2004 r. W latach 2006 – 2009 aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi; od 2010 r. adwokat.

Adwokat specjalizujący się w szczególności w prawie cywilnym, gospodarczym, rodzinnym, ubezpieczeń społecznych i medycznym. Prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych.

ADWOKAT JOANNA PUSTELNIK-JAŹWIEC

IMG_5948

Adwokat specjalizujący się w szczególności w prawie karnym i prawie karno-skarbowym oraz prawie cywilnym, rodzinnym, pracy, gospodarczym i administracyjnym, w tym zakresie procesu budowlanego i ochrony środowiska. Prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych, zajmując się również windykacją należności.

W Kancelarii Spółki pracują także aplikanci adwokaccy.
Ponadto obsługę biurową Kancelarii zapewnia sekretariat i jego pracownicy.