Przetargi i konkursy ofert

 

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu, w tym regulamin przetargu oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać bezpośrednio w kancelarii syndyka Bartosza Zacharka, kontaktując się telefonicznie (42 684 28 47 lub 507 377 604) lub wysyłając zapytanie na adres email: bartosz.zacharek@adwokatura.pl.

Podstawowym kryterium wyboru oferty przez syndyka jest zaoferowanie najwyższej ceny.

O zachowaniu terminu do składania ofert decyduje data doręczenia do kancelarii syndyka lub data nadania oferty pocztą polską. Odpowiedni termin wskazany jest każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie oraz w treści regulaminu.

 Jeśli link do ogłoszenia nie działa, proszę skopiować go do nowego okna przeglądarki.

AKTUALNIE PROWADZONE KONKURSY OFERT:

NIERUCHOMOŚCI: 

1. Działka zabudowana domem mieszkalnym w Zelowie; konkurs trwa do 21.02.2023 r. 

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. akt V GUp 42/21 Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 843 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, znajdującej się w Zelowie, przy ul. Cegielnianej 16, oznaczonej jako działka nr 1478/5, obręb 4. Zelów – miasto, powiat bełchatowski, województwo łódzkie dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie prowadzi księgę wieczystą nr PT1B/00046829/3 – za cenę nie niższą niż 480 000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).

szczegóły i fotografie pod: https://zelow.lento.pl/syndyk-sprzeda-dom-mieszkalny-stan-b-dobry,11451695.html

2. Działka z domem mieszkalnym w Rydzynkach, konkurs trwa do 21.02.2023 r.

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. akt V GUp 48/21 Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w gminie miejsko – wiejskiej Tuszyn, w miejscowości Rydzynki przy ul. Głównej 9, na którą składają się działki ewid. nr 188,189, 190, 220 w obrębie 0011 Rydzynki o powierzchni łącznej 0,3026ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni 177,935 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgi wieczyste nr PTIP/00019900/1, PT1P/00046198/4, PT1P/00049782/6 – za cenę nie niższą niż 420 000,00 zł (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych).

szczegóły i fotografie pod: https://rydzynki.lento.pl/syndyk-sprzeda-dzialke-z-domem-mieszkalnym,11515445.html

3. Nieruchomość zabudowana budynkami użytkowymi (produkcyjnymi) w  Raciborowicach, konkurs trwa do 13.02.2023 r.

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. akt V GUp 85/20 Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, znajdującej się w miejscowości Raciborowice, obręb 23, odznaczonej jako działki ewidencyjne 332 i 333/1 dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą nr PT1P/00059185/4 – za cenę nie niższą niż 570 000,00 zł (pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

szczegóły i fotografie pod: https://raciborowice-mosz.lento.pl/nieruchomosc-na-sprzedaz-budynki,11332337.html

4. Nieruchomość o przeznaczenie produkcyjno – handlowo – użytkowym w Łodzi, konkurs trwa do 30.01. 2023 r.

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. akt XIV GUp 1/21 Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, znajdującej się przy ul. Pabianickiej 316, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 19, obręb G-49, gmina Łódź – Górna, powiat m. Łódź, powierzchnia 2668 m2 dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00130865/5 – za cenę nie niższą niż 1.422.000 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych).

szczegóły: https://lodz.lento.pl/nieruchomosc-ul-pabianicka-w-lodzi-na,11454388.html

5. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o charakterze produkcyjnym w Kutnie wraz z własnością naniesień (budynków), konkurs trwa do 13.02.2023 r.

Syndyk masy upadłości „Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Serwisowego FARMA – TECH” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kutnie, ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do dłużnika prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 923/24,923/26,924/5,941/45 wraz z prawem własności trwałych naniesień, położonych w Kutnie przy ul. Rychtelskiego 17, dla których Sąd Rejonowy w Kutnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr LD1K/00040016/9- za cenę nie niższą niż 1.713.000, 00 zł netto (jeden milion siedemset trzynaście tysięcy złotych).

szczegóły: https://kutno.lento.pl/syndyk-sprzeda-uzytkowanie-wieczyste,12144194.html

6. Udział 1/6 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem letniskowym, konkurs trwa do 14.02.2023 r.

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. akt XIV GUp 678/21 Sądu Rejonowego dla łodzi – Śródmieścia w Łodzi ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału 1/6 prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem letniskowym, stanowiącej działkę gruntu nr 578 o pow. 1139m2, położonej w obrębie Chynów, gmina Drużbice, powiat bełchatowski, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PT1B/00025481/8 – za cenę nie niższą niż 10 900,00 zł (dziesięć tysięcy dziewięćset złotych).

szczegóły: https://chynow-dru.lento.pl/syndyk-sprzeda-udzial-1-6-zabudowanej,12297031.html

SAMOCHODY

 1.Syndyk sprzeda udział 1/10 w prawie własności Seat Ibiza, konkurs trwa do 20.02.2023 r.

szczegóły: https://lodz.lento.pl/syndyk-sprzeda-udzial-1-2-w-prawie,12325780.html

2.Syndyk sprzeda w przetargu Renault Laguna

szczegóły:  https://lodz.lento.pl/syndyk-sprzeda-w-przetargu-renault-laguna,12325798.html

WIERZYTELNOŚCI

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki poniższych wierzytelności: 

Wierzytelność

Wysokość wierzytelności – nominalna (aktualna na 28.09.2022 r.)

Cena minimalna

W 1

1 331 989,11 zł

(1 381 423,13 zł)

69 071,16 zł

W 2

207 384,59 zł

(289 584,00 zł)

14 479,20 zł

W 3

8 840,94 zł

(j.w.)

442,05 zł

W 4

43 895,65 zł

(80 436,73 zł)

4 021,84 zł

W 5

12 689,66 zł

(25 917,64 zł)

1 295,88 zł

W 6

108 565,10 zł

(341 871,86 zł)

17 093,59 zł

W 7

69 926,03 zł

(216 251,31 zł)

10 812,57 zł

W 8

123 156,29 zł

(198 652,93 zł)

9 932,65 zł

W 9

1 343 142,78 zł

(j.w.)

67 157,14 zł

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności ponosi nabywca. 

Przedmiotem zbycia są poszczególne wierzytelności za ceny nie mniejsze niż wskazane w treści ogłoszenia ceny minimalne. Można składać oferty dotyczące jednej, kilku lub wszystkich wierzytelności.

 Oferty należy składać do dnia 15 lutego 2023 r.  

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie pisemnej oferty i przesłanie jej na adres syndyka masy upadłości: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, z wyraźnym dopiskiem „Oferta na zakup wierzytelności w postępowaniu upadłościowym sygn. akt XIV GUp 32/17”.

Nabywca nabywa wierzytelności w takim stanie, w jakim one się znajdują w dacie podpisania umowy przelewu wierzytelności. Syndyk masy upadłości nie odpowiada za niewypłacalność dłużników przelanych wierzytelności ani za ewentualne różnice co do ich wysokości w porównaniu z ogłoszeniem i przekazanymi dokumentami i zestawieniami danych.

Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez oferenta regulaminu konkursu.

MASZYNY – o zachowaniu terminu złożenia ofert decyduje data doręczenia do kancelarii syndyka

1. Hydraul Giętarka rdzeniowa do rur Transfluid DB 648K-4W-D za cenę nie niższą niż 17 340 zł netto (doliczany jest podatek VAT 23%), konkurs trwa do: 10.02.2023 r.,

szczegóły: https://kutno.lento.pl/hydraul-gietarka-rdzeniowa-do-rur,12073033.html

2. zestaw spawalniczy Kemppi Pro Evolution 420 za cenę nie niższą niż 10 000 zł netto (doliczany podatek VAT 23%), konkurs trwa do: 13.02.2023 r.,

szczegóły: https://kutno.lento.pl/syndyk-sprzeda-zestaw-spawalniczy-kemppi-pro,12282421.html

3.

4.zestaw spawalniczy Kemppi MasterTig AC/DC za cenę nie niższą niż 7 200 zł netto (doliczany podatek VAT 23%), konkurs trwa do: 13.02. 2023 r.,

szczegóły: https://kutno.lento.pl/syndyk-sprzeda-zestaw-spawalniczy-kemppi,12282491.html

5. WIERTNICA DIAMENTOWA HILTI DD EC1 za cenę nie niższą niż 3 200 zł netto (doliczany podatek VAT 23%), konkurs trwa do: 13.02. 2023 r.

szczegóły: https://kutno.lento.pl/syndyk-sprzeda-wiertnica-diamentowa-hilti-dd,12282528.html

6.PRZECINARKA ręczna BOMAR Pulldown 160.120 G za cenę nie niższą niż 3 700 zł netto (doliczany podatek VAT 23%), konkurs trwa do: 13.02. 2023 r.

szczegóły: https://kutno.lento.pl/syndyk-sprzeda-przecinarka-reczna-bomar,12284384.html

7. Kiosk stróżówka 164 cmx202 cm, wys.300cm za cenę nie niższą niż 3 200 zł netto (doliczany podatek VAT 23%), konkurs trwa do: 21.02. 2023 r.

szczegóły: https://kutno.lento.pl/kiosk-strozowka-164-cmx202-cm-wys-300cm,12259355.html

8.Taśmociąg płytkowy ze stali 304 za cenę nie niższą niż 2000 zł netto (doliczany podatek VAT 23%), konkurs trwa do: 21.02. 2023 r.

szczegóły: https://kutno.lento.pl/tasmociag-plytkowy-ze-stali-304,12259369.html

9.SPAWARKA Kemppi MinarcTig 180 MLP (rp: 2010) za cenę nie niższą niż 3100 zł netto (doliczany podatek VAT 23%), konkurs trwa do: 13.02.2023 r.

szczegóły: https://kutno.lento.pl/syndyk-sprzeda-spawarka-kemppi-minarctig-180,12284443.html

10. SPAWARKA Kemppi MinarcTig 180 MLP (rp: 2008) za cenę nie niższą niż 2200 zł netto (doliczany podatek VAT 23%), konkurs trwa do: 13.02.2023 r.

szczegóły:  https://kutno.lento.pl/syndyk-sprzeda-spawarka-kemppi-minarctig-180,12284436.html

11.  Zgrzewarka punktowa RZP-1 za cenę nie niższą niż 500 zł netto (doliczany podatek VAT 23%), konkurs trwa do: 21.02. 2023 r.

szczegóły: https://sprzedajemy.pl/syndyk-sprzeda-zgrzewarka-punktowa-rzp-1-kutno-2-3d3332-nr66525651

12. szlifierka prosta do płaszczyzn FEIN – za cenę nie niższą niż 1000 zł netto (doliczany podatek VAT 23%), konkurs trwa do: 21.02. 2023 r.

https://sprzedajemy.pl/szlifierka-prosta-do-plaszczyzn-fein-kutno-2-3d3332-nr66525858

13. Fazowarka krawędzi blach EKF 300 – za cenę nie niższą niż 750 zł netto (doliczany podatek VAT 23%), konkurs trwa do: 21.02. 2023 r.

https://sprzedajemy.pl/fazowarka-krawedzi-blach-ekf-300-kutno-2-3d3332-nr66525821

14. Spawarka Caddy Professional za cenę nie niższą niż 500 zł netto (doliczany podatek VAT 23%), konkurs trwa do: 21.02. 2023 r.

https://sprzedajemy.pl/spawarka-caddy-professional-kutno-2-a1d299-nr66525882

15. Młotowiertarka Bosch GBH 4 DFE za cenę nie niższą niż 300 zł netto (doliczany podatek VAT 23%), konkurs trwa do: 21.02. 2023 r.

https://sprzedajemy.pl/mlotowiertarka-bosch-gbh-4-dfe-kutno-2-a1d299-nr66525800

 

 

 

Usługi prawnicze w Kancelarii WODO

Prawo cywilne

Kancelaria adwokacka świadcząca usługi z zakresu prawa cywilnego zajmuje się nie tylko prowadzeniem ...

Obsługa firm

Zespół Kancelarii Adwokackich w Łodzi prowadzi obsługę prawną firm i podmiotów gospodarczych ...

Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe są jednymi z bardziej powszechnych spraw, z jakimi na co dzień spotykają się nasi Klienci...

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego regulującego stosunki rodzinne oraz majątkowe...

Podział majątku

Porady prawne Kancelarii Adwokackiej w Łodzi w zakresie podziału majątku wspólnego, ale także działu spadku ...

Rozwody

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa. Jeśli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego...

Prawo pracy + ZUS

Kancelaria adwokacka w Łodzi świadczy pomoc prawną w zakresie sporów wszczynanych z inicjatywy pracownika

Prawo karne

Nasz Zespół Kancelarii Adwokackich zajmuje się także pomocą prawną świadczoną na rzecz pokrzywdzonych...

Prawo budowlane

Oferujemy porady prawne dla prywatnych inwestorów, deweloperów oraz wykonawców robót budowlanych...

Windykacja należności

Windykacja należności to szereg działań, których zadaniem jest odzyskanie długów przez wierzyciela...