Wodo – Zespół Kancelarii Adwokackich

Sprawiedliwość . Równość . Zaufanie . Rzetelność . Doświadczenie

Kontakt

„Podobnie jak prokurator jest rzecznikiem państwa, tak adwokat ma być rzecznikiem społeczeństwa”

– Eugeniusz Waśkowski

Kancelaria adwokacka Łódź – Wodo Zespół Kancelarii Adwokackich

usługi prawne

Wodo – Zespół Kancelarii Adwokackich w Łodzi to działalność skupiająca w sobie praktykę zawodową doświadczonych adwokatów i prawników należących do Izby Adwokackiej w Łodzi. Dążymy do tego, aby każdy z naszych Klientów poprzez udzielane przez nas porady prawne, otrzymał gwarancję bezpieczeństwa swoich interesów, co wiąże się między innymi z pełną poufnością danych i dokumentów, które Klient przekazuje nam pod opiekę. Tworząc naszą praktykę adwokacką mieliśmy na uwadze, aby każdy adwokat i prawnik posiadał specjalistyczne zaplecze merytoryczne oraz wieloletnie doświadczenie z różnego zakresu przepisów prawa, a zakres usług świadczonych przez nasz zespół był jak najbardziej kompleksowy.

Nasza Kancelaria kieruje ofertę pomocy i doradztwo prawne do:

 • przedsiębiorców,
 • spółek prawa handlowego,
 • osób fizycznych.

Nikogo nie pozostawimy bez opieki i pomocy – zarówno tej jednorazowej, jak i długofalowej, jeśli Klient potrzebuje kompleksowego doradztwa adwokata i prawnika.

Usługi prawnicze w Kancelarii WODO

Prawo cywilne

Kancelaria adwokacka świadcząca usługi z zakresu prawa cywilnego zajmuje się nie tylko prowadzeniem ...

Obsługa firm

Zespół Kancelarii Adwokackich w Łodzi prowadzi obsługę prawną firm i podmiotów gospodarczych ...

Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe są jednymi z bardziej powszechnych spraw, z jakimi na co dzień spotykają się nasi Klienci...

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego regulującego stosunki rodzinne oraz majątkowe...

Podział majątku

Porady prawne Kancelarii Adwokackiej w Łodzi w zakresie podziału majątku wspólnego, ale także działu spadku ...

Rozwody

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa. Jeśli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego...

Prawo pracy + ZUS

Kancelaria adwokacka w Łodzi świadczy pomoc prawną w zakresie sporów wszczynanych z inicjatywy pracownika

Prawo karne

Nasz Zespół Kancelarii Adwokackich zajmuje się także pomocą prawną świadczoną na rzecz pokrzywdzonych...

Prawo budowlane

Oferujemy porady prawne dla prywatnych inwestorów, deweloperów oraz wykonawców robót budowlanych...

Windykacja należności

Windykacja należności to szereg działań, których zadaniem jest odzyskanie długów przez wierzyciela...

Zakres usług

Adwokaci z Wodo – Zespół Kancelarii Adwokackich w Łodzi udzielają porad prawnych w różnych dziedzinach prawa polskiego.
Dzięki temu są w stanie zapewnić Klientom kancelarii adwokackiej pomoc prawną w szerokim spektrum spraw, w tym m.in. :

PRAWO CYWILNE

 • reprezentacja w cywilnych sporach sądowych;
 • tworzenie i redagowanie umów z zakresu prawa cywilnego;
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, wypadki komunikacyjne, szkody medyczne, ochrona dóbr osobistych, wyrządzenie szkody czynem niedozwolonym, renta uzupełniająca,
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości;
 • sprawy z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki;
 • najem lokali, eksmisja;
 • usługi prawne – opiniowanie umów z deweloperami;
 • sprawy dotyczące współwłasności, znoszenie współwłasności;
 • sprawy ubezpieczeniowe, spory z towarzystwami ubezpieczeń;
 • sprawy o zapłatę, egzekucja należności;
 • windykacja, odzyskiwanie zaległych należności, pomoc przed podpisaniem umów z kontrahentami (zabezpieczenia na wypadek nieregulowania należności);
 • sprawy wekslowe;
 • sposoby zabezpieczania wierzytelności;
 • spory dotyczące darowizn;
 • sprawy spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, sprawy o mienie zabużańskie;
 • spory z biurami podróży, odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop;
 • upadłość konsumencka;
 • spory związane z kredytami hipotecznymi w walutach obcych (frank szwajcarski, euro, dolar), ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

PRAWO GOSPODARCZE

 • usługi prawne dla podmiotów gospodarczych m.in. jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek z o.o., akcyjnych, jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, partnerskich oraz spółek cywilnych;
 • tworzenie spółek handlowych;
 • ustanawianie zarządu sukcesyjnego;
 • tworzenie i redagowanie umów;
 • pomoc prawna w negocjacjach handlowych;
 • sprawy wekslowe;
 • prawo Internetu;
 • RODO dla przedsiębiorców.

PRAWO BUDOWLANE

 • prawny nadzór inwestycji budowlanych;

PRAWO RODZINNE

 • sprawy rozwodowe;
 • sprawy alimentacyjne;
 • podział majątku wspólnego: sądowy i umowny;
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej;
 • ustalanie i zaprzeczenie ojcostwa;
 • kontakty rodziców z dziećmi;
 • przysposobienie;
 • ubezwłasnowolnienie i opieka;

PRAWO PRACY

 • bieżąca obsługa prawna i reprezentacja sądowa pracodawców;
 • reprezentacja sądowa pracowników;
 • sprawy o przywrócenie do pracy;
 • sprawy o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę;
 • sprawy o należne wynagrodzenie za pracę;
 • mobbing;
 • zakaz konkurencji;

PRAWO KARNE

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;
 • sprawy z zakresu prawa karnego gospodarczego;
 • sprawy o przestępstwa określone w kodeksie karnym i innych ustawach;
 • sprawy o wykroczenia;
 • sprawy  karno-skarbowe;
 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • środki odwoławcze od decyzji oraz postanowień organów administracyjnych;
 • odwołania od kar pieniężnych nakładanych przez Sanepid,
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnymi, w tym Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

PRAWO PODATKOWE

 • środki odwoławcze od decyzji oraz postanowień organów podatkowych i celnych;
 • reprezentacja w postępowaniu podatkowym przed organami podatkowymi i celnymi;
 • reprezentacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Dobry adwokat Łódź – Dlaczego my?

Każdy Klient, które zdecyduje się obdarzyć zaufaniem naszą Kancelarię Adwokacką może liczyć, na to, iż:

 • nasz prawnik dogłębnie przeanalizuje każdą sprawę i przedstawi obiektywną i rzetelną ocenę, łącznie z propozycjami rozwiązania problemowych sytuacji prawnych,
 • zajmiemy się jego sprawą indywidualnie, niezależnie czy posługuje się językiem polskim, angielskim czy francuskim,
 • pomożemy również w obsłudze prawnej na terenie Francji, dzięki współpracy międzynarodowej,
 • oferujemy skuteczną pomoc w windykacji.

Dzięki dynamicznemu rozwojowi,  Wodo – Zespół Kancelarii Adwokackich z Łodzi zabezpieczy  interesy każdego Klienta. Wszechstronność niejednokrotnie zapewniła nam już sukces, a nasi Klienci byli zadowoleni z naszej pomocy. Pomoc prawna jest świadczona na etapie postępowania przedsądowego, m.in. w postaci prowadzenia negocjacji i zawierania ugód, jak również przed sądem – gdy niezbędne może okazać się podejmowanie stosownych czynności procesowych. Skuteczny adwokat to współcześnie nieodzowna pomoc jeśli chodzi np. o sprawy o uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia, przygotowanie i weryfikację wszelkich umów prawa cywilnego oraz wszelkie sytuacje regulowane przez prawo gospodarcze, cywilne, rodzinne

Nasz zespół

Zbigniew Wodo

Zbigniew Wodo

Adwokat

Marzena Zaleska

Marzena Zaleska

Adwokat

Paulina Kozicka

Paulina Kozicka

Adwokat

Elżbieta Wodo-Zacharek

Elżbieta Wodo-Zacharek

Adwokat

Joanna Pustelnik – Jaźwiec

Joanna Pustelnik – Jaźwiec

Adwokat

Emilia Bolewska

Emilia Bolewska

Aplikant adwokacki

Hanna Dzikowicka

Hanna Dzikowicka

Kierownik sekretariatu

Bartosz Zacharek

Bartosz Zacharek

Adwokat

Krzysztof Pawlak

Krzysztof Pawlak

Adwokat

Natalia Kulawiecka

Natalia Kulawiecka

Asystent prawny

Skontaktuj się z nami

1 + 10 =

Aktualności / Blog

Zawieszenie członka zarządu w spółce akcyjnej

Zawieszenie członka zarządu w spółce akcyjnej

Zarząd spółki akcyjnej pełni kluczową rolę w kierowaniu działalnością przedsiębiorstwa, podejmowaniu strategicznych decyzji, prowadzeniu spraw spółki i reprezentowaniu spółki na zewnątrz. W pewnych momentach funkcjonowania spółki może pojawić się konieczność...

Kary umowne – czym są i jak je stosować?

Kary umowne – czym są i jak je stosować?

Umowy i kontrakty są fundamentem współczesnego biznesu i życia codziennego. W ich treści często pojawiają się postanowienia, które mają na celu uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków i mają zapewnić, że strony umowy będą przestrzegać swoich zobowiązań. Jednym z...

Podział majątku wspólnego małżonków

Podział majątku wspólnego małżonków

Majątek wspólny małżonków to jedno z najważniejszych zagadnień w prawie rodzinnym. W sytuacji, gdy m.in. małżeństwo kończy się rozwodem, pojawia się kwestia podziału majątku, który został nabyty w trakcie trwania związku małżeńskiego. Proces podziału bywa często...