Sprawy karne – Prawo karne Adwokat Wodo Łódź

Prawo karne – Adwokaci Wodo Łódź

Nasz Zespół Kancelarii Adwokackich zajmuje się także pomocą prawną świadczoną na rzecz pokrzywdzonych, podejrzanych, oskarżonych w postępowaniu karnym. Zajmujemy się sprawami na każdym etapie sprawy: w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu sądowym, jak również na etapie wykonania kary. Ważną zasadą, jaką kierujemy się przy prowadzeniu spraw karnych jest zachowanie tajemnicy adwokackiej, w tym także tajemnicy obrończej.

Kompleksowa pomoc prawna z zakresu prawa karnego

Pomoc adwokata może okazać się niezbędna na każdym etapie postępowania karnego. Skorzystanie z pomocy prawnej Kancelarii na możliwie wczesnym etapie postępowania umożliwia adwokatowi przedstawienie konkretnych rozwiązań i możliwych ścieżek realizacji uprawnień zarówno osób podejrzanych, oskarżonych, a także osób pokrzywdzonych przestępstwem. Postępowanie przed organami ścigania wiąże się niekiedy z koniecznością ścisłego przestrzegania zasad postępowania karnego, a brak reakcji na określone czynności procesowe może skutkować nawet pozbawieniem uprawnienia do udziału na dalszych etapach postępowania karnego.
Nasz Kancelaria adwokacka specjalizuje się w reprezentacji każdej ze Stron procesu karnego – zarówno osoby, wobec których prowadzone jest postępowanie, jak również tych, którzy w wyniku popełnienia przestępstwa stają się osobami pokrzywdzonymi, występującymi także w roli oskarżycieli posiłkowych lub oskarżycieli prywatnych.
Skorzystanie ze wsparcia adwokata na etapie postępowania przygotowawczego pozwala uniknąć problemów związanych z prawidłowym doborem niezbędnych środków dowodowych, złożeniem odpowiednich wniosków dowodowych jak również późniejszą weryfikacją ich realizacji, zgodnie z interesem Klienta.

Adwokat Wodo Łódź – Sprawy karne podejmowane przez naszą kancelarię:

Komunikacyjne / Drogowe

Prawo karne obejmuje przestępstwa związane z szeroko pojętym ruchem drogowym. Wykazanie przesłanek pozwalających na na ustalenie winy sprawcy leży przede wszystkim na oskarżycielu oraz sądzie. Przestępstwami o charakterze powszechnym są przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, polegające m.in. na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu lub bez uprawnień. Zadaniem adwokata reprezentującego oskarżonego jest przede wszystkim ustalenie, czy w trakcie zdarzenia czynności procesowe zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie ze sztuką. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, należy m.in. wykluczyć ewentualne popełnienie wykroczenia, polegającego na prowadzeniu pojazdu jedynie po spożyciu alkoholu, co może mieć ogromny wpływ na wynik sprawy. Adwokat ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi dokumentami, które przedstawi Klient, jego spostrzeżeniami z przeprowadzonych już czynności, a nadto zazwyczaj jego analizie podlegają dokumenty znajdujące się już w aktach sprawy.

Sprawy karne przeciwko zdrowiu i życiu

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w sprawach przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Niektóre z prowadzonych przez Kancelarię spraw mają duży ciężar gatunkowy – są to sprawy o pobicie, czy też nawet sprawy o zabójstwo. Szczególnie w takich sprawach, gdzie bez wątpienia ucierpiało zdrowie czy życie osoby, pomoc adwokata może być wymagana. W niektórych sprawach prawo karne wymaga obowiązkowego udziału obrońcy w sprawie przed sądem. W szczególności są to sprawy, gdzie górna granica pozbawienia wolności sprawcy wynosi 25 lat pozbawienia wolności, czy dożywotnie pozbawienie wolności. Skuteczny adwokat będzie dążył do wyjaśnienia okoliczności sprawy w interesie klienta, z poszanowaniem procedury karnej. Ustalenie, czy doszło do popełnienia czynu zabronionego będzie miało bezpośredni wpływ na ustalenie odpowiedzialności karnej, a co za tym idzie, może być podstawą do ustalenia uszczerbku na zdrowiu i związanych z nim roszczeń finansowych wobec skazanego.

Sprawy przeciwko nietykalności i o zniesławienie

Kancelaria adwokacka pomaga Klientom w przygotowywaniu szczególnych pism do sądu, takich jak prywatny akt oskarżenia. Jest to szczególny rodzaj spraw, w których ściganie przestępstwa odbywa się na wniosek pokrzywdzonego, niekiedy bez udziału prokuratora. W takich sprawach to oskarżyciel prywatny inicjuje postępowanie, przedstawiając przed sądem wymagane dowody. Samodzielne prowadzenie sprawy, z zachowaniem wszystkich wymogów formalnych, może okazać się bardzo trudne, bez fachowej pomocy adwokata.

Sprawy karne – postępowanie w sprawie wykonania kary

Warto rozważyć skorzystanie z porady prawnej także w postępowaniu wykonawczym. Wiele osób zastanawia się, czy po wydaniu wyroku skazującego mogą poprawić swoją sytuację. Nierzadko osoby te nie są świadome, że w ich sytuacji możliwe jest ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, przerwę w wykonaniu kary lub nawet zamiany kary na karę łagodniejszego rodzaju, jak np. odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, w miejsce odbywania jej w zakładzie karnym.

Doświadczony adwokat Wodo Łódź – sprawy karne

Zapraszamy do kontaktu – prawo karne – doświadczeni adwokaci Wodo Łódź – kompleksowa pomoc na każdym etapie.

 

Usługi prawne w Kancelarii WODO Łódź

Prawo cywilne

Kancelaria adwokacka świadcząca usługi z zakresu prawa cywilnego zajmuje się nie tylko prowadzeniem ...

Obsługa firm

Zespół Kancelarii Adwokackich w Łodzi prowadzi obsługę prawną firm i podmiotów gospodarczych ...

Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe są jednymi z bardziej powszechnych spraw, z jakimi na co dzień spotykają się nasi Klienci...

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego regulującego stosunki rodzinne oraz majątkowe...

Podział majątku

Porady prawne Kancelarii Adwokackiej w Łodzi w zakresie podziału majątku wspólnego, ale także działu spadku ...

Rozwody

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa. Jeśli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego...

Prawo pracy + ZUS

Kancelaria adwokacka w Łodzi świadczy pomoc prawną w zakresie sporów wszczynanych z inicjatywy pracownika

Prawo karne

Nasz Zespół Kancelarii Adwokackich zajmuje się także pomocą prawną świadczoną na rzecz pokrzywdzonych...

Prawo budowlane

Oferujemy porady prawne dla prywatnych inwestorów, deweloperów oraz wykonawców robót budowlanych...

Windykacja należności

Windykacja należności to szereg działań, których zadaniem jest odzyskanie długów przez wierzyciela...