Zakres Usług

Wodo Zespół Kancelarii Adwokackich świadczy szeroki zakres usług z zakresu prawa. Sprawdź szczegóły

Prawo Cywilne

Kancelaria adwokacka świadcząca usługi z zakresu prawa cywilnego zajmuje się nie tylko prowadzeniem spraw przed sądem, ale także sporządzaniem opinii prawnych na etapie postępowania przedsądowego. Adwokat prowadzący sprawę ma za zadanie nie tylko sporządzać odpowiednie dokumenty w sprawie, ale przede wszystkim – dążyć do jak najszybszego zakończenia postępowania, z korzyścią dla Klienta.

Obsługa firm

Zespół Kancelarii Adwokackich w Łodzi prowadzi obsługę prawną firm i podmiotów gospodarczych zarówno w ich bieżących sprawach, jak i też w toku postępowań sądowych lub spraw toczących się przed organami administracji publicznej.

Odszkodowania

Zakres pracy adwokata przy dochodzeniu odszkodowań
Kancelaria adwokacka oferuje Klientom pomoc w uzyskaniu odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym. Opiniujemy i kompleksowo doradzamy w zakresie ugód.

Upadłość konsumencka

Czym jest upadłość konsumencka, to to bardzo często zadawane pytanie, upadłość konsumencka to postępowanie upadłościowe przewidziane wyłącznie dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, czyli tzw. konsumenta.

Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe są jednymi z bardziej powszechnych spraw, z jakimi na co dzień spotykają się nasi Klienci. Niekiedy samodzielne zamknięcie wszystkich spraw spadkodawcy, w tym związanych ze schedą spadkową, może nastręczać Klientowi wielu trudności.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego regulującego stosunki rodzinne oraz majątkowe, a także z zakresu opieki i kurateli. Kancelaria adwokacka oferuje Państwu pomoc w inicjowaniu i prowadzeniu spraw rodzinnych. Negocjujemy ugody oraz przygotowujemy projekty porozumień rodzicielskich.

Rozwody

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa. Jeśli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, czyli:

  • ustała więź uczuciowa,
  • ustała więź fizyczna, 
  • ustała więź gospodarcza, 

 

Podział majątku

Porady prawne Kancelarii Adwokackiej w Łodzi w zakresie podziału majątku wspólnego, ale także działu spadku, mogą dotyczyć zarówno kwestii dot. zgromadzenia informacji i dokumentów stwierdzających wielkość schedy spadkowej czy majątku wspólnego, jej wartość, czy też mogą dotyczyć ustalenia, w jaki sposób dany majątek może zostać podzielony, z korzyścią dla Klienta.

Prawo pracy + ZUS

Kancelaria adwokacka w Łodzi świadczy pomoc prawną w zakresie sporów wszczynanych z inicjatywy pracownika: wtedy, gdy pracodawca uchybia swoim obowiązkom, lub gdy w toku wykonywania przez niego pracy pojawią się zdarzenia losowe, jak wypadek przy pracy.

Prawo karne

Nasz Zespół Kancelarii Adwokackich zajmuje się także pomocą prawną świadczoną na rzecz pokrzywdzonych, podejrzanych, oskarżonych w postępowaniu karnym. Zajmujemy się sprawami na każdym etapie sprawy: w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu sądowym, jak również na etapie wykonania kary.

Prawo budowlane

Prawo budowlane to zbiór przepisów, które zawarto w ustawie z dnia 7 lipca 1994. Zgodnie z zapisami tego aktu prawo to „normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach”.

Windykacja należności

Każdy przedsiębiorca wie, że powodzenie działalności w dużej mierze zależy od zapewnienia ciągłości finansowej firmy. W przypadku, kiedy kontrahenci opóźniają się z płatnościami lub całkowicie ich zaniechają, to generuje dla przedsiębiorstwa dotkliwe straty, które determinują jego funkcjonowanie.