Obsługa prawna firm i spółek – Wodo Łódź

Zespół Kancelarii Adwokackich w Łodzi prowadzi obsługę prawną firm i podmiotów gospodarczych zarówno w ich bieżących sprawach, jak i też w toku postępowań sądowych lub spraw toczących się przed organami administracji publicznej. Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców we wszystkich sferach ich funkcjonowania. Nasi adwokaci zapewniają obsługę prawną taką, jak pomoc w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności, jej rozpoczęcia, założenia spółki,  wsparcie na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorcy, jak również na etapie podjęcia decyzji o zakończeniu działalności, rozwiązaniu spółki, jej likwidacji. Obsługa prawna dotyczy zarówno spraw wewnętrznych, takich jak bieżąca obsługa prawna organów spółki, doradztwo prawne w zakresie podejmowania decyzji pozostających w sferze uregulowań prawnych, sporządzanie opinii, wsparcie prawne w toku współpracy z kontrahentami, reprezentowanie podmiotu w postępowaniach przed podmiotami trzecimi, sądami, organami administracyjnymi.

Sprawy gospodarcze i handlowe – prawo podatkowe – adwokat Wodo Łódź

Klienci Kancelarii Adwokackich zgłaszają się na porady prawne w zakresie:

  • prawo pracy,
  • prawo gospodarcze,
  • zagadnień prawa handlowego,
  • prawo podatkowe,
  • windykacja należności,
  • staranne prowadzenie działalności gospodarczej (w tym związanych z tym obowiązków rejestrowych).

Stała, kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych prowadzona przez naszych adwokatów może pozwolić Klientom na uniknięcie wielu ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,  ponieważ nasi adwokaci na bieżąco informują Klientów o interesujących ich zmianach z zakresu prawa pracy, prawa przedsiębiorców, czy zmian w zakresie KRS. Bieżące śledzenie aktualizacji obowiązków nakładanych na przedsiębiorców sprawia, że nasi klienci są przygotowani do prowadzenia spraw firmy bez konieczności samodzielnego przeglądania bieżących nowelizacji.

Nasza Kancelaria Adwokacka przygotowuje przedsiębiorców także na zmiany w prowadzeniu działalności wynikające z nadzwyczajnych okoliczności, które mają wpływ na bieżącą działalność firm, jak epidemia, czy konflikt zbrojny w Ukrainie. Obsługa prawna firm może polegać na przygotowaniu Klientów na wprowadzane zmiany i ograniczenia w prowadzeniu działalności. Napływ obywateli innych narodowości może powodować konieczność weryfikacji dokumentacji dotyczącej zatrudnienia pod kątem obowiązujących przepisów prawa pracy.

Pomoc prawna dla przedsiębiorców

Obsługa prawna przedsiębiorców może dotyczyć sporządzania opinii prawnych w interesujących Klientów obszarach, ale także może polegać na wsparciu przy sporządzaniu umów handlowych. Obsługa prawna przedsiębiorstw to także prawo gospodarcze oraz prawo handlowe.

Adwokat prowadzi także doradztwo prawne nie tylko dużych firm czy spółek, ale jego usługi skierowane są także do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zazwyczaj osoby je prowadzące w dużej mierze samodzielnie zajmują się wszystkimi sprawami w firmie, jednak sprawy prawne warto powierzyć Kancelarii Adwokackiej. Przekazanie części obowiązków związanych z obsługą prawną profesjonaliście może przyczynić się do rozwoju firmy.

Obsługa prawna dla firm i spółek – zakres usług kancelarii Wodo Łódź

Adwokat z Łodzi świadczy pomoc prawną dla każdego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej – może to być obsługa prawna firm, które dopiero pojawiają się w obrocie gospodarczym (start-upy), ale też takie, które posiadają już ugruntowaną pozycję na rynku. Warto skorzystać z obsługi prawnej naszych adwokatów na każdym etapie prowadzenia firmy. Skuteczny adwokat radzi w takich sprawach jak:

  • sporządzanie opinii prawnych,
  • sporządzanie umów, także w języku angielskim.

Nasza Kancelaria Adwokacka posiada bogate doświadczenie w obsłudze firm, które na stałe współpracują z korporacjami na całym świecie. Doświadczenie z tej współpracy pozwala naszym adwokatom na kompleksową obsługę nawet najbardziej wymagających Klientów.

Usługi prawne w Kancelarii WODO Łódź

Prawo cywilne

Kancelaria adwokacka świadcząca usługi z zakresu prawa cywilnego zajmuje się nie tylko prowadzeniem ...

Obsługa firm

Zespół Kancelarii Adwokackich w Łodzi prowadzi obsługę prawną firm i podmiotów gospodarczych ...

Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe są jednymi z bardziej powszechnych spraw, z jakimi na co dzień spotykają się nasi Klienci...

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego regulującego stosunki rodzinne oraz majątkowe...

Podział majątku

Porady prawne Kancelarii Adwokackiej w Łodzi w zakresie podziału majątku wspólnego, ale także działu spadku ...

Rozwody

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa. Jeśli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego...

Prawo pracy + ZUS

Kancelaria adwokacka w Łodzi świadczy pomoc prawną w zakresie sporów wszczynanych z inicjatywy pracownika

Prawo karne

Nasz Zespół Kancelarii Adwokackich zajmuje się także pomocą prawną świadczoną na rzecz pokrzywdzonych...

Prawo budowlane

Oferujemy porady prawne dla prywatnych inwestorów, deweloperów oraz wykonawców robót budowlanych...

Windykacja należności

Windykacja należności to szereg działań, których zadaniem jest odzyskanie długów przez wierzyciela...