Aplikant adwokacki Emilia Bolewska

Aplikant adwokacki Emilia Bolewska

W 2016 roku, jeszcze w toku studiów,  zawodowo związała się z Kancelarią adwokat Elżbiety Wodo – Zacharek. Od 2018 roku absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku prawo. Obroniła pracę magisterską pt. „Prawo do posiadania broni, a przestępczość na przykładzie wybranych państw”, recenzowaną przez prof. dr hab. Bogusława Sygita.

Po ukończeniu studiów, z sukcesem zdała egzamin wstępny na aplikację adwokacką, obecnie jest aplikantem adwokackim III roku Izby Adwokackiej w Łodzi. Wielokrotnie występowała na sali sądowej w sprawach karnych i cywilnych, w tym rodzinnych. Zajmuje się obsługą zarówno klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Uczestniczy w obsłudze spółek. Przygotowuje umowy, również w języku angielskim, oraz dokumenty korporacyjne. Jest specjalistą z dziedziny RODO, prawa pracy oraz ochrony praw konsumenta, w tym spraw dot. powództw o unieważnienie umów kredytów hipotecznych zaciąganych w walutach obcych.