Jak sporządzić ważny testament? Jak wydziedziczyć spadkobiercę?

Wśród
najpopularniejszych form sporządzenia testamentu wyróżniamy oświadczenie woli
przed notariuszem lub spisanie jej własnoręcznie (tzw. testament
holograficzny). Jeśli decydują się Państwo na samodzielne sporządzenie
testamentu, muszą Państwo pamiętać o zasadniczych elementach, które gwarantują
ważność testamentu.

By testament był ważny:- musi w całości zostać
napisany odręcznie przez spadkodawcę; nie jest możliwy wydruk ani maszynopis
jakiegokolwiek fragmentu testamentu,

- musi być zaopatrzony
w własnoręczny podpis spadkodawcy. Podpis musi znajdować się pod tekstem
testamentu; wszystkie rozporządzenia testamentowe wpisane poniżej podpisu są
nieważne i nie są testamentem,

- może być sporządzony
i podpisany tylko przez jedną osobą – samego spadkodawcę; nie jest możliwe w
jednym testamencie ujęcie woli dwóch spadkodawców,

- powinien wskazywać
datę jego sporządzenia.

Jeśli
nie ujmą Państwo w testamencie osób najbliższych, mogą one domagać się od
powołanego spadkobiercy tzw. zachowku. By pozbawić osoby najbliższe prawa do
domagania się zachowku, konieczne jest wydziedziczenie ich w testamencie.

Skuteczne wydziedziczenie musi wskazywać choć jedną z trzech ustawowych podstaw, tj. uporczywe postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dopuszczenie się przestępstwa umyślnego przeciwko życiu, zdrowiu, wolności wobec spadkodawcy albo jednej z najbliższych  mu osób albo rażącej obrazy czci czy też uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Spadkodawca musi
wskazać argumenty dla których zdecydował się wydziedziczyć członków rodziny.
Zaleca się, by spadkodawca dokładnie opisał swoją motywację. Przyczyny
wydziedziczenia mogą być bowiem badane przez sąd w procesie o zapłatę zachowku.
Jeśli sąd uzna, iż przyczyny te były nierzeczywiste albo dane zachowanie
uprawnionego do zachowku nie wypełnia znamion ustawowych, wydziedziczenie może
zostać uznane za nieważne. Orzecznictwo sądowe w tym zakresie jest wyjątkowo
bogate.

Jeśli
rozważają Państwo sporządzenie testamentu i mają wątpliwości co do
prawidłowości planowanych rozrządzeń majątkiem celowe byłoby zasięgnięcie
porady adwokata.