Kolejność rozpoznawania wniosków o upadłość i restrukturyzację

Gdy do sądu trafiły wnioski o ogłoszenie upadłości i o restrukturyzację jednego dłużnika, przepisy precyzyjnie regulują kolejność ich rozpatrywania.

Zasady ogólne kolejności rozpoznawania wniosków

Co do zasady w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku restrukturyzacyjnego, jako pierwszy sąd rozpoznaje wniosek restrukturyzacyjny.

Na ten czas, aż do wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie, sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku upadłościowego. Co jednak istotne, nie wstrzymuje to możliwości zabezpieczenia majątku dłużnika.

Interes ogółu wierzycieli

Od tej ogólnej zasady, wyrażonej w art. 9b ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe przewidziano wyjątek. Wstrzymania rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości nie stosuje się, jeśli sprzeciwia się temu interes ogółu wierzycieli. Wtedy sąd upadłościowy postanowieniem decyduje o przejęciu obu wniosków, tj. upadłościowego i restrukturyzacyjnego, do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia jednym orzeczeniem.

Znaczne opóźnienie wydania orzeczenia

To rozwiązanie również nie eliminuje wszystkich problemów. Przejęcie obu wniosków do wspólnego rozpoznania może bowiem prowadzić do znacznego opóźnienia wydania orzeczenia dotyczącego ogłoszenia upadłości. To natomiast przekłada się na szkodę dla wierzycieli. Gdy podstawy wniosku restrukturyzacyjnego są przy tym znane sądowi upadłościowemu, nie przejmuje on spraw do wspólnego rozpoznania, ale zajmuje się wyłącznie wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Obligatoryjnie zawiadamia o tym oczywiście sąd restrukturyzacyjny.

Potrzebujesz pomocy w tym zakresie? Skontaktuj się z nami!

Stan prawny: Czerwiec 2024 r.
Zdjęcie: pexels.com