Mediacje w sprawach rozwodowych

Rozpad małżeństwa jest często źródłem głębokich emocjonalnych i prawnych zawirowań. Tradycyjne postępowanie rozwodowe bywa obciążające dla obu stron, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i finansowym. W tym kontekście, mediacje w sprawach rozwodowych stają się coraz popularniejszą alternatywą, oferującą małżonkom możliwość rozwiązania swoich problemów w inny sposób. Proces ten opiera się na współpracy, komunikacji i poszukiwaniu wzajemnie akceptowalnych rozwiązań. W niniejszym artykule sprawdzimy, jak mediacje mogą pomóc w łagodzeniu napięć związanych z rozstaniem, jak przebiega proces mediacji oraz jakie korzyści niesie za sobą dla osób przechodzących przez rozwód.

Mediacja w sprawie rozwodowej – czym jest?

Mediacje to forma rozwiązywania sporów, w której bezstronna osoba, tj. mediator, pomaga parom w negocjacjach i osiągnięciu porozumienia w kwestiach związanych z rozwodem.

Mediacje stosuje się nie tylko w konfliktach rozwodowych, ale także po rozwodzie w kwestiach dotyczących:

 • ustalenia zasad opieki nad dziećmi,
 • ustalenia szczegółowych zasad kontaktów dzieci z rodzicem, z którym nie mieszkają pod wspólnym dachem,
 • ustalenia zasad kontaktów pomiędzy dziećmi i innymi członkami rodziny (na przykład z dziadkami),
 • uregulowania spraw alimentacyjnych oraz innych spraw finansowych lub majątkowych.

Celem mediacji jest znalezienie sprawiedliwego rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.

W sprawach o rozwód mediacje mogą być przeprowadzone na wniosek stron, a także na podstawie decyzji sądu – za zgodą stron. Sprawa może zostać skierowana do mediacji także w przedmiocie pojednania stron.

Jak wygląda proces mediacji?

 1. Wybór Mediatora:

Pierwszym krokiem jest wybór kwalifikowanego mediatora, który posiada doświadczenie w mediacjach rozwodowych. Może to być prawnik, psycholog lub inny specjalista przeszkolony w mediacji.

 1. Sesje Mediacji:

Mediacje odbywają się podczas serii spotkań, na których obie strony, w obecności mediatora, omawiają swoje stanowiska i poszukują rozwiązań. Mediator pomaga w komunikacji, zadając pytania i wskazując na możliwe kompromisy.

 1. Opracowanie Porozumienia:

Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator. Doręcza on stronom odpis protokołu. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez Sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków wynikające z ugody mediacyjnej w wyroku orzekającym rozwód.

Zalety mediacji

Zaletą mediacji rozwodowych jest niewątpliwie:

 • zmniejszenie konfliktu pomiędzy stronami – mediacje pozwalają na uniknięcie otwartego konfliktu w sądzie, co jest szczególnie ważne w sytuacjach, posiadania wspólnych dzieci;
 • kontrola nad procesem – w mediacjach to pary mają kontrolę nad ostatecznym wynikiem, a nie sędzia. Pozwala to na bardziej elastyczne i indywidualnie dopasowane rozwiązania;
 • oszczędność czasu i pieniędzy – mediacje są zazwyczaj szybsze i mniej kosztowne niż tradycyjny proces sądowy;
 • ochrona prywatności – rozwód przez mediacje jest procesem bardziej dyskretnym, co chroni prywatność obu stron.

Kiedy mediacje mogą być nieodpowiednie?

Mediacje mogą nie być odpowiednie w sytuacjach, gdzie w rozpadającym się małżeństwie występuje przemoc domowa, występuje znaczna dysproporcja sił między stronami lub gdy jedna ze stron kategorycznie odmawia współpracy.

Podsumowanie

Mediacje w sprawach rozwodowych oferują alternatywną, mniej konfrontacyjną ścieżkę do rozwiązania trudnych kwestii związanych z zakończeniem małżeństwa. Dla wielu par, jest to szansa na godne i wzajemnie satysfakcjonujące zakończenie związku małżeńskiego, umożliwiające rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu w sposób bardziej pokojowy i konstruktywny.

 

Stan prawny: grudzień 2023 r.

Fot.: pexels.com