Przetargi i konkursy ofert

 

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu, w tym regulamin przetargu oraz wgląd w operat szacunkowy można uzyskać bezpośrednio w kancelarii syndyka Bartosza Zacharka, kontaktując się telefonicznie (42 684 28 47 lub 507 377 604) lub wysyłając zapytanie na adres email: bartosz.zacharek@adwokatura.pl.

Podstawowym kryterium wyboru oferty przez syndyka jest zaoferowanie najwyższej ceny.

O zachowaniu terminu do składania ofert decyduje data doręczenia do kancelarii syndyka lub data nadania oferty pocztą polską. Odpowiedni termin wskazany jest każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie oraz w treści regulaminu.

 Jeśli link do ogłoszenia nie działa, proszę skopiować go do nowego okna przeglądarki.

AKTUALNIE PROWADZONE KONKURSY OFERT:

NIERUCHOMOŚCI: 

1. Działka z domem mieszkalnym w Rydzynkach, konkurs trwa do 27.07.2023 r.

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. akt V GUp 48/21 Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w gminie miejsko – wiejskiej Tuszyn, w miejscowości Rydzynki przy ul. Głównej 9, na którą składają się działki ewid. nr 188,189, 190, 220 w obrębie 0011 Rydzynki o powierzchni łącznej 0,3026ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni 177,935 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgi wieczyste nr PTIP/00019900/1, PT1P/00046198/4, PT1P/00049782/6 – za cenę nie niższą niż 380 000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).

szczegóły i fotografie pod: https://rydzynki.lento.pl/syndyk-sprzeda-dzialke-z-domem-mieszkalnym,11515445.html

2. Nieruchomość zabudowana budynkami użytkowymi (produkcyjnymi) w  Raciborowicach, konkurs trwa do 27.07.2023 r.

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. akt V GUp 85/20 Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, znajdującej się w miejscowości Raciborowice, obręb 23, odznaczonej jako działki ewidencyjne 332 i 333/1 dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą nr PT1P/00059185/4 – za cenę nie niższą niż 480 000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).

szczegóły i fotografie pod: https://raciborowice-mosz.lento.pl/nieruchomosc-na-sprzedaz-budynki,11332337.html

3. Nieruchomość o przeznaczeniu produkcyjno – handlowo – użytkowym w Łodzi, konkurs trwa do 27.07.2023 r.

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. akt XIV GUp 1/21 Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, znajdującej się przy ul. Pabianickiej 316, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 19, obręb G-49, gmina Łódź – Górna, powiat m. Łódź, powierzchnia 2668 m2 dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00130865/5 – za cenę nie niższą niż 1.422.000 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych).

szczegóły: https://lodz.lento.pl/nieruchomosc-ul-pabianicka-w-lodzi-na,11454388.html

4. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o charakterze produkcyjnym w Kutnie wraz z własnością naniesień (budynków), konkurs trwa do 27.07.2023 r.

Syndyk masy upadłości „Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Serwisowego FARMA – TECH” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kutnie, ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do dłużnika prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 923/24,923/26,924/5,941/45 wraz z prawem własności trwałych naniesień, położonych w Kutnie przy ul. Rychtelskiego 17, dla których Sąd Rejonowy w Kutnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr LD1K/00040016/9- za cenę nie niższą niż 1.300.000, 00 zł netto (jeden milion trzysta tysięcy złotych).

szczegóły: https://kutno.lento.pl/syndyk-sprzeda-uzytkowanie-wieczyste,12144194.html

5. Syndyk sprzeda garaż 18m2 Godzięby gm. Krośniewice, k. Kutna , konkurs do : 27.07.2023 r.

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. akt XIV GUp 401/21 Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału 1/24 w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkami garaży, działka nr 74/3 w Godziębach, KW: LD1Y/00047974/2 za cenę nie niższą niż 6.000 zł (sześć tysięcy złotych).

Boks garażowy:18m2, ściany z bloczków betonowych, stropodach kryty papą, wrota drewniane uchylne z okienkami szklanymi. Wymaga gruntownego remontu.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowanie najwyższej ceny.

szczegóły: https://godzieby.lento.pl/syndyk-sprzeda-garaz-18m2-godzieby-gm,12445565.html

 6. Syndyk sprzeda udział 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, konkurs do: 27.07.2023 r., cena: 39 333 zł

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. akt XIV GUp 676/21 Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki z wolnej ręki udziału 1/6 w prawie spółdzielczego własnościowego prawa – lokalu mieszkalnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Dzieci Polskich 1 dla którego urządzona jest księga wieczysta o numerze PT1T/00069922/9- za cenę nie niższą niż 39 333,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote).
Lokal mieszkalny o p.u 59,90 m2 (3 pokoje, ppokój, kuchnia, łazienka,WC), środkowy. Piętro 10 z windą. Budynek z lat 70-tych XX wieku. Okna PCV, CO. Stan i standard wykończenia: średni, do remontu.
Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowanie najwyższej ceny.

https://www.olx.pl/d/oferta/syndyk-sprzeda-udzial-1-6-w-prawie-spoldzielczym-tomaszow-mazowiecki-CID3-IDTKLDd.html?bs=olx_pro_listing

7. Syndyk sprzeda spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w Pabianicach (mieszkanie w bloku, 2 pokoje, kuchnia, łazienka) cena: 248 600zł, konkurs trwa do 31.07.2023 r.

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. akt LD1M/GUp-s/96/2022 Sądu Rejonowego dla łodzi – Śródmieścia w Łodzi ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 69/71 o powierzchni 50,14 m2, nr KW: LD1P/00044861/0  – za cenę nie niższą niż 248.600,00 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych),

Lokal mieszkalny o p.u 50,14 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, ppkój, balkon). Piętro 3, lokal środkowy o orientacji na 2 strony świata. Budynek wielorodzinny (blok). Instalacje: elektryczna, wod-kan, c.o., gaz, ciepła woda. Stan: przeciętny, do remontu. Okna PCV.

Atrakcyjna lokalizacja. 

https://www.olx.pl/d/oferta/syndyk-sprzeda-mieszkanie-w-pabianicach-2-pok-CID3-IDUNuEy.html?bs=olx_pro_listing

MASZYNY – o zachowaniu terminu złożenia ofert decyduje data doręczenia do kancelarii syndyka. Terminy wszystkich konkursów: 27.07.2023 r.

1. zestaw spawalniczy Kemppi Pro Evolution 420 za cenę nie niższą niż 10 000 zł netto (doliczany podatek VAT 23%)

szczegóły: https://kutno.lento.pl/syndyk-sprzeda-zestaw-spawalniczy-kemppi-pro,12282421.html

2. tokarka WAFUM TUC 50/1500 za cenę nie niższą niż 8 000 zł netto (doliczany podatek VAT 23%),

https://kutno.lento.pl/syndyk-sprzeda-tokarka-wafum-tuc-50-1500,12337624.html

3.zestaw spawalniczy Kemppi MasterTig AC/DC za cenę nie niższą niż 7 200 zł netto (doliczany podatek VAT 23%)

szczegóły: https://kutno.lento.pl/syndyk-sprzeda-zestaw-spawalniczy-kemppi,12282491.html

4. WIERTNICA DIAMENTOWA HILTI DD EC1 za cenę nie niższą niż 3 200 zł netto (doliczany podatek VAT 23%)

szczegóły: https://kutno.lento.pl/syndyk-sprzeda-wiertnica-diamentowa-hilti-dd,12282528.html

5. Spawarka BESTER MAGSTER 315, 4×4 za  cenę nie niższą niż 2 300 zł netto (doliczany podatek VAT 23%)

szczegóły: https://sprzedajemy.pl/syndyk-sprzeda-spawarka-bester-magster-315-4×4-kutno-2-a1d299-nr68091083

6. 5. Spawarka BESTER MAGSTER 350C  cenę nie niższą niż 2 500 zł netto (doliczany podatek VAT 23%)

szczegóły: https://sprzedajemy.pl/syndyk-sprzeda-spawarka-bester-magster-350c-kutno-2-a1d299-nr68091127

 

 

SPRZEDAŻ BEZ KONKURSU:

5. Kiosk stróżówka 164 cmx202 cm, wys.300cm za cenę nie niższą niż 3 200 zł netto (doliczany podatek VAT 23%)

szczegóły: https://kutno.lento.pl/kiosk-strozowka-164-cmx202-cm-wys-300cm,12259355.html

6.Taśmociąg płytkowy ze stali 304 za cenę nie niższą niż 2000 zł netto (doliczany podatek VAT 23%)

szczegóły: https://kutno.lento.pl/tasmociag-plytkowy-ze-stali-304,12259369.html

7. Zgrzewarka punktowa RZP-1 za cenę nie niższą niż 500 zł netto (doliczany podatek VAT 23%)

szczegóły: https://sprzedajemy.pl/syndyk-sprzeda-zgrzewarka-punktowa-rzp-1-kutno-2-3d3332-nr66525651

8. szlifierka prosta do płaszczyzn FEIN – za cenę nie niższą niż 1000 zł netto (doliczany podatek VAT 23%)

https://sprzedajemy.pl/szlifierka-prosta-do-plaszczyzn-fein-kutno-2-3d3332-nr66525858

9. Spawarka Caddy Professional za cenę nie niższą niż 500 zł netto (doliczany podatek VAT 23%)

https://sprzedajemy.pl/spawarka-caddy-professional-kutno-2-a1d299-nr66525882

 

 

 

 

Usługi prawne w Kancelarii WODO Łódź

Prawo cywilne

Kancelaria adwokacka świadcząca usługi z zakresu prawa cywilnego zajmuje się nie tylko prowadzeniem ...

Obsługa firm

Zespół Kancelarii Adwokackich w Łodzi prowadzi obsługę prawną firm i podmiotów gospodarczych ...

Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe są jednymi z bardziej powszechnych spraw, z jakimi na co dzień spotykają się nasi Klienci...

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego regulującego stosunki rodzinne oraz majątkowe...

Podział majątku

Porady prawne Kancelarii Adwokackiej w Łodzi w zakresie podziału majątku wspólnego, ale także działu spadku ...

Rozwody

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa. Jeśli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego...

Prawo pracy + ZUS

Kancelaria adwokacka w Łodzi świadczy pomoc prawną w zakresie sporów wszczynanych z inicjatywy pracownika

Prawo karne

Nasz Zespół Kancelarii Adwokackich zajmuje się także pomocą prawną świadczoną na rzecz pokrzywdzonych...

Prawo budowlane

Oferujemy porady prawne dla prywatnych inwestorów, deweloperów oraz wykonawców robót budowlanych...

Windykacja należności

Windykacja należności to szereg działań, których zadaniem jest odzyskanie długów przez wierzyciela...