Raciborowice budynki produkcyjne

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. akt V GUp 85/20 Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, znajdującej się w miejscowości Raciborowice dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą nr PT1P/….. – za cenę nie niższą niż 480 000,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy złotych).

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowanie najwyższej ceny.

Wszelkie koszty zawarcia umowy, takie jak: opłaty notarialne, w tym od wypisów aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych i koszty wpisów oraz wykreśleń w księdze wieczystej, obciążają nabywcę.

Oferty należy składać do dnia 1 lipca 2024 r bezpośrednio (do godz. 15)  lub listownie na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, koniecznie z wyraźnym dopiskiem „Oferta zakupu nieruchomości V GUp 85/20” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. W przypadku nadania oferty przez operatora pocztowego, decyduje data doręczenia przesyłki w kancelarii syndyka.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy prowadzony w Banku PKO BP S.A. o numerze 94 1020 3408 0000 4402 0415 6204, w wysokości 48.000,00 (czterdzieści osiem tysięcy) zł ze wskazaniem w tytule przelewu „Wadium – V GUp 85/20”. Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku uczestnika, którego oferta została wybrana, a który uchylił się lub odstąpił od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana i który podpisał umowę sprzedaży, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Wymogi dotyczące oferty, dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży, Regulamin konkursu ofert można uzyskać po skierowaniu zapytania na adres mailowy syndyka bartosz.zacharek@adwokatura.pl lub listownie na wyżej wskazany adres kancelarii syndyka. Można umówić się na oględziny nieruchomości. Fotografia z zaznaczonymi na czerwono granicami nieruchomości ma charakter poglądowy.

Pozostałe informacje:

Nieruchomość składa się z dwóch działek ewidencyjnych. Cała nieruchomość ma powierzchnię 1,3690ha.

Działka numer …. jest nieogrodzona i niezabudowana. Dojazd od strony drogi nieutwardzonej. Grunty orne – R.
Działka nr …… jest zabudowana, ogrodzona płytami betonowymi. Grunty BR – rolne zabudowane. Media: energia elektryczna, woda z wodociągu, szambo. Zabudowana budynkiem produkcyjno – socjalno – biurowym z częścią mieszkalną z ok. lat 70 – tych XX wieku. Na działce budynek gospodarczy, magazynowy, trzy silosy na kiszonki. Dojazd do budynku utwardzony kostką brukową. Na działce drzewa; sosny, dęby, topole, jesiony.

Budynek murowany, parterowy, bez piwnicy, ocieplony z ozdobnym tynkiem, remontowany w 2007 roku, o łącznej powierzchni 430,24 m2. Okna PCV, w części mieszkalnej panele i linoleum. Dach drewniany kryty blachą, podłogi pokryte glazurą. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Ogrzewanie z własnej kotłowni (ekogroszek). Stan wykończenia budynku: dobry.

Część mieszkalna (77m2) składa się z : Pokoju dziennego (26,73m2), Łazienki (4,7m2), WC, dwóch pokoi (10,92 i 12,90 m2), kuchni (7,86m2), przedsionka, komunikacji.

Część biurowo – socjalna (18,48m2) składa się z biura (13,75m2), WC oraz przedsionka.
Część produkcyjno – magazynowa (334,67m2) składa się z : komory chłodniczej (21 m2), magazynu (10m2), konfekcji (27,32m2), produkcji (50,36m2), magazynu (55m2 i 30 m2), kotłowni, osobnych dla kobiet i mężczyzn sanitariatów i szatni, jadalni, innych pomieszczeń gospodarczych.

Cena: 480000 PLN

Termin przetargu: 01/07/2024

Raciborowice

Łódź