Spawarka Caddy Professional

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kutnie, ogłasza sprzedaż ruchomości w postaci SPAWARKA CADDY PROFESSIONAL (nr. spisu inwentarza 66) za cenę nie niższą niż 500 zł netto.

Cena zwiększona jest o podatek VAT 23%. Syndyk wystawia fakturę VAT. Wszelkie koszty odbioru rzeczy ponosi kupujący. Ruchomość znajduje się w Kutnie. Wszelkie czynności związane z przetargiem wykonuje syndyk Bartosz Zacharek.

Oferty należy składać do syndyka za pośrednictwem poczty email : bartosz.zacharek@adwokatura.pl ze wskazaniem przedmiotu sprzedaży.

W wiadomości należy podać imię i nazwisko (nazwę) oferenta, jego adres, wskazane jest podanie numeru telefonu do kontaktu, nazwę ruchomości, której oferta dotyczy oraz oferowaną cenę.

Cena: 500 PLN

Kutno

Łódź