syndyk sprzeda SZATKOWNICA – niższa cena

Syndyk masy upadłości

Informuje o konkursie ofert na sprzedaż z wolnej ręki :

SZATKOWNICY za cenę nie niższą niż 1000 zł za sztukę.

(dostępne 2 sztuki)

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena.

Wszelkie koszty zawarcia i wykonania umowy, w tym odbioru rzeczy (gmina Moszczenica, okolice Piotrkowa Trybunalskiego), obciążają nabywcę. Wydanie rzeczy nastąpi po uiszczeniu ceny sprzedaży w całości.

Oferty należy składać do syndyka za pośrednictwem poczty email : bartosz.zacharek@adwokatura.pl ze wskazaniem przedmiotu sprzedaży.

W wiadomości należy podać imię i nazwisko (nazwę) oferenta, jego adres, wskazane jest podanie numeru telefonu do kontaktu, nazwę ruchomości, której oferta dotyczy oraz oferowaną cenę.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 42 684 28 47. Syndyk zawiera umowę sprzedaży.

Cena: 1000 PLN

gmina Moszczenica

Łódź