Taśmociąg płytkowy ze stali 304

Syndyk masy upadłości „Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Serwisowego FARMA – TECH” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kutnie, ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż ruchomości w postaci TAŚMOCIĄG PŁYTKOWY ZE STALI 304 (nr. spisu inwentarza 53) za cenę nie niższą niż 2000 zł netto.

Cena zwiększona jest o podatek VAT 23%. Syndyk wystawia fakturę VAT.

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz odbioru rzeczy ponosi kupujący. Ruchomość znajduje się w Kutnie.
Wszelkie czynności związane z przetargiem wykonuje syndyk Bartosz Zacharek.

Cena: 2000 PLN

Kutno

Łódź