Taśmociąg płytkowy ze stali 304

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kutnie, ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż ruchomości w postaci TAŚMOCIĄG PŁYTKOWY ZE STALI 304 (nr. spisu inwentarza 53) za cenę nie niższą niż 2000 zł netto.

Cena zwiększona jest o podatek VAT 23%. Syndyk wystawia fakturę VAT.

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz odbioru rzeczy ponosi kupujący. Ruchomość znajduje się w Kutnie.
Wszelkie czynności związane z przetargiem wykonuje syndyk Bartosz Zacharek.

Oferty należy składać do syndyka za pośrednictwem poczty email : bartosz.zacharek@adwokatura.pl ze wskazaniem przedmiotu sprzedaży.

W wiadomości należy podać imię i nazwisko (nazwę) oferenta, jego adres, wskazane jest podanie numeru telefonu do kontaktu, nazwę ruchomości, której oferta dotyczy oraz oferowaną cenę.

Cena: 2000 PLN

Kutno

Łódź