tokarka WAFUM TUC 50/1500

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Serwisowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Kutno

Informuje o konkursie ofert na sprzedaż :

Informuje o konkursie ofert na sprzedaż :

Tokarki WAFUM TUC 50/1500 (prod. Polska 1970 r, nr spisu inwentarza 22) za cenę minimalną netto 8000 zł.

Długość toczenia: 1500 mm
średnica toczenia nad łożem: 500 mm
średnica toczenia nad suportem 300 mm
obroty wrzeciona 28 – 1400 obr/min
przelot wrzeciona: 45 mm
moc silnika: 7,0 kW
waga: 3050 kg
wymiary 3130/1400/1140 mm
uchwyt: 250 mm (samocentrujący)

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena netto za ruchomość.

Wszelkie koszty zawarcia i wykonania umowy, w tym odbioru rzeczy ( z Kutna), obciążają nabywcę. Wydanie rzeczy nastąpi po uiszczeniu ceny sprzedaży w całości.

Oferty należy składać do dnia 29 kwietnia 2024 r bezpośrednio lub listownie na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, koniecznie z wyraźnym dopiskiem „Oferta na zakup ruchomości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt XIV GUp 97/20”.

W ofercie należy podać imię i nazwisko (nazwę) oferenta, jego adres, wskazane jest podanie numeru telefonu do kontaktu, nazwę ruchomości, której oferta dotyczy oraz oferowaną cenę netto. Do każdej ceny netto po wyborze oferty będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Syndyk wystawia fakturę VAT.

Wymogi dotyczące oferty, dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz Regulamin konkursu ofert można uzyskać po skierowaniu zapytania na adres mailowy syndyka lub listownie na adres kancelarii syndyka

Cena: 8000 PLN

Termin przetargu: 29/04/2024

Kutno

Łódź