Wiertarka promieniowa B2-40 (odpowiednik WR50/1,6)

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa […] spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Kutno

Informuje o konkursie ofert na sprzedaż :

WIERTARKI PROMIENIOWEJ B2-40 (odpowiednik WR50/1,6) za cenę minimalną netto 20 000 zł.

Rok produkcji: 1971

Wiertarka promieniowa typ WR 5-/1,6 przeznaczona jest do wiercenia, obróbki otworów i wytłaczania. Nadaje się do wykonywania w ciężkich przedmiotach różnych otworów na różnych wysokościach, w zasięgu ramienia i jego wzniosu, bez konieczności przesuwania przedmiotu obrabianego. Oprócz wiercenia można na nich wykonywać:

  • rozwiercanie,
  • gwintowanie,
  • pogłębianie otworów,
  • planowanie czół i wytaczanie.

Przez zastosowanie specjalnego oprzyrządowania można użyć obrabiarki do robót wytaczarskich, a nawet do lekkich robót frezarskich. Do ustawienia i mocowania przedmiotów mniejszych służy stół zwykły lub pochylny.

Moc całkowita: 4,68W

zakresy obrotów: 45-2000/31,5 – 1400/63-2800 obrotów/ min

Posuw: 0,025 – 1,58 mm/obr

Waga urządzenia: 2500 kg

Sprzęt został wyceniony przez rzeczoznawcę. Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena netto za ruchomość.

Wszelkie koszty zawarcia i wykonania umowy, w tym odbioru rzeczy ( z Kutna), obciążają nabywcę. Wydanie rzeczy nastąpi po uiszczeniu ceny sprzedaży w całości.

Oferty należy składać do dnia 27 maja 2024 r bezpośrednio lub listownie na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, koniecznie z wyraźnym dopiskiem „Oferta na zakup ruchomości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt XIV GUp 97/20”.

W ofercie należy podać imię i nazwisko (nazwę) oferenta, jego adres, wskazane jest podanie numeru telefonu do kontaktu, nazwę ruchomości, której oferta dotyczy oraz oferowaną cenę netto. Do każdej ceny netto po wyborze oferty będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Syndyk wystawia fakturę VAT.

Wymogi dotyczące oferty, dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz Regulamin konkursu ofert można uzyskać po skierowaniu zapytania na adres mailowy syndyka lub listownie na adres kancelarii syndyka

Cena: 20000 PLN

Termin przetargu: 27/05/2024

Kutno

Łódź