Syndyk sprzeda AUDI A4 automat

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości – samochodu AUDI A4 – za cenę nie niższą niż 4200 zł (cztery tysiące dwieście złotych).

Przedmiotem konkursu jest samochód marki AUDI A4 2.0 Kat Mr’00 E3 8E, rok produkcji: 2001, nr. rejestracyjny: EZG66603 numer VIN: WAUZZZ8E82A173972, przebieg: ok. 172 629 km, kolor: srebrny 2 – warstwowy z efektem metalicznym moc silnika: 1984 cm3/96kW (131 KM), skrzynia biegów: automatyczna, data ważności badania technicznego: 25.04.2025. Cenę określono na podstawie wyceny rzeczoznawcy samochodowego.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowanie najwyższej ceny.

Syndyk sprzedaje udział ½ w pojeździe wraz z drugim współwłaścicielem, któremu również przysługuje udział ½.

Wszelkie koszty zawarcia umowy, takie jak: podatek od czynności cywilnoprawnych obciążają nabywcę.

Oferty należy składać do dnia 23 lipca 2024 r. bezpośrednio, w emailu lub listownie na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, koniecznie z wyraźnym dopiskiem „Oferta zakupu ruchomości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz numer telefonu. W przypadku nadania oferty przez operatora pocztowego, decyduje data doręczenia przesyłki w kancelarii syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi do dnia 8 lipca 2024 r. O wyniku konkursu ofert oferenci zostaną powiadomieni.

Wymogi dotyczące oferty, dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać po skierowaniu zapytania na adres mailowy syndyka : bartosz.zacharek@adwokatura.pl

Cena: 4200 PLN

Termin przetargu: 23/07/2024

Aleksandrów Łódzki

Łódź