Syndyk sprzeda Renault Scienic r. 2001, automat

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości – samochodu RENAULT Scenic – za cenę nie niższą niż 2400 zł (dwa tysiące czterysta złotych).

Przedmiotem konkursu jest samochód marki RENAULT Scenic 1.6 MR’99 E3, rok produkcji: 2001, nr. rejestracyjny: EZG 1225A numer VIN: VF1JA0B0224814348, przebieg: ok. 181863 km, kolor: granatowy 2 – warstwowy typu uni, moc silnika: 1598 cm3/79kW (107 KM), skrzynia biegów: automatyczna, data ważności badania technicznego: 9.02.2025

Cenę określono na podstawie wyceny rzeczoznawcy samochodowego.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowanie najwyższej ceny.

Syndyk sprzedaje udział ½ w pojeździe wraz z drugim współwłaścicielem, któremu również przysługuje udział ½. Wszelkie koszty zawarcia umowy, takie jak: podatek od czynności cywilnoprawnych obciążają nabywcę.

Oferty należy składać do dnia 18 kwietnia 2024 r. bezpośrednio, przez email lub listownie na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, koniecznie z wyraźnym dopiskiem „Oferta zakupu ruchomości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz numer telefonu. W przypadku nadania oferty przez operatora pocztowego, decyduje data doręczenia przesyłki w kancelarii syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi do dnia 29 kwietnia 2024 r. O wyniku konkursu ofert oferenci zostaną powiadomieni.

Wymogi dotyczące oferty, dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać po skierowaniu zapytania na adres mailowy syndyka bartosz.zacharek@adwokatura.pl

Cena: 2400 PLN

Termin przetargu: 18/04/2024

Aleksandrów Łódzki

Łódź