Kiosk stróżówka 164 cmx202 cm, wys.300cm

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kutnie, ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż ruchomości w postaci stróżówki – kiosku (nr. spisu inwentarza 60) za cenę nie niższą niż 3200 zł netto.

Cena zwiększona jest o podatek VAT 23%. Syndyk wystawia fakturę VAT.

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz odbioru rzeczy ponosi kupujący. Ruchomość znajduje się w Kutnie.

Oferty należy składać do syndyka za pośrednictwem poczty email : bartosz.zacharek@adwokatura.pl ze wskazaniem przedmiotu sprzedaży.

W wiadomości należy podać imię i nazwisko (nazwę) oferenta, jego adres, wskazane jest podanie numeru telefonu do kontaktu, nazwę ruchomości, której oferta dotyczy oraz oferowaną cenę.

Wszelkie czynności związane z przetargiem wykonuje syndyk Bartosz Zacharek, adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek

Cena: 3200 PLN

Kutno

Łódź