Rozwód bez orzekania o winie – co należy wiedzieć?

Rozwód to nie tylko emocjonalnie trudne doświadczenie, ale także proces prawny, który może sprawić wiele kłopotów i stresu. Rozwód bez orzekania o winie to forma rozwiązania małżeństwa, która zyskuje na popularności ze względu na swój mniej konfliktowy charakter. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, istnieje możliwość uzyskania rozwodu bez konieczności wskazywania winy jednego z małżonków. W tym artykule omówimy, co należy wiedzieć o tej formie rozwiązania małżeństwa i jakie są jej zalety.

Czym jest rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie (inaczej nazywany rozwodem za porozumieniem stron) oznacza, że sąd rozwiązuje małżeństwo bez wskazywania, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Oznacza to, że nie są rozpatrywane kwestie takie jak niewierność, zaniedbanie obowiązków małżeńskich, różnego rodzaju uzależnienia (alkohol, narkotyki, hazard) czy inne przyczyny, które mogłyby być podstawą do orzeczenia winy jednego z małżonków. Ze względu na powyższe, rozwód bez orzekania o winie uważany jest za opcję najszybszą, najprostszą i najmniej kosztowną.

Podstawową przesłanką do uzyskania rozwodu bez orzekania o winie jest trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że nie jest możliwe dalsze wspólne życie małżonków oraz nie ma szans na odbudowanie małżeństwa. Zupełność rozpadu pożycia małżeńskiego polega na ustaniu między małżonkami więzi uczuciowej, fizycznej oraz gospodarczej.

Procedura rozwodu bez orzekania o winie

Proces rozpoczyna się od wniesienia pozwu rozwodowego do sądu. W pozwie należy wskazać, że małżonkowie ubiegają się o rozwód bez orzekania o winie (złożenie identycznie brzmiących oświadczeń). W trakcie postępowania sądowego sąd ocenia, czy faktycznie doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Sąd bada również, czy rozwód nie przyniesie szkody dobru wspólnych małoletnich dzieci. Jeśli sąd uzna, że wszystkie warunki zostały spełnione, wydaje wyrok rozwodowy bez orzekania o winie.

Rozwód bez orzekania o winie a władza rodzicielska

W przypadku posiadania dzieci przez osoby rozwodzące się, sąd orzeknie również w kwestii sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i ustali przy którym z rodziców dziecko pozostanie. W przypadku rozwodu dobro dziecka powinno zawsze być najważniejsze.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty na dzieci

Decyzja dotycząca winy rozpadu pożycia małżeńskiego nie wpływa w żadnym stopniu na wysokość alimentów na rzecz małoletnich dzieci.

Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku

Zdarza się, że podział majątku wspólnego małżonków następuje w toku sprawy rozwodowej, jeśli strony złożyły wcześniej odpowiedni wniosek i nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Często zdarza się również, że do podziału majątku dochodzi w osobnym postępowaniu, już po orzeczeniu rozwodu.

Podsumowanie

Rozwód bez orzekania o winie jest opcją, która pozwala na uniknięcie wielu negatywnych emocji związanych z końcem małżeństwa. Jest to odpowiedni wybór dla par, które chcą zakończyć swoje małżeństwo w sposób cywilizowany, bez „prania brudów” w sądzie. Warto jednak pamiętać, że każda sytuacja rozwodowa jest inna i należy ją rozpatrywać indywidualnie, niejednokrotnie korzystając z pomocą profesjonalnego pełnomocnika specjalizującego się w prawie rodzinnym.

 

Stan prawny: styczeń 2024 r.

Fot.: unsplash.com