Składka zdrowotna w 2023 roku – rozliczenie roczne jednoosobowej działalności gospodarczej

W 2023 roku przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą muszą przekazać do ZUS rozliczenie roczne w zakresie składki zdrowotnej. Obowiązek jest konsekwencją wprowadzenia ustawy (tzw.) Polski Ład 2.0. ,która pozwala na zmianę formy opodatkowania wstecznie, tj. za cały 2022 rok.

Wysokość składki zdrowotnej jest uzależniona od wybranej formy opodatkowania oraz wymiaru składki zdrowotnej.

W 2022 roku podatek może być rozliczany w trzech wariantach – według skali PIT, liniowego PIT lub wedle ryczałtu. W pierwszym przypadku składka zdrowotna liczona jest jako 9% od rzeczywistego miesięcznego dochodu, nie mniej jednak niż 270,90 zł.

Przy liniowym PIT, składka zdrowotna wynosi 4,9% miesięcznego dochodu, nie mniej niż 270,90 zł miesięcznie. Wartość tej składki jest odliczana od dochodu lub zaliczana do kosztów uzyskania przychodów, ale do maksymalnej wartości 8700 zł rocznie.

Przy ryczałcie, obowiązują trzy wartości składki, uzależnione od rocznych przychodów.

Polski Ład 2.0. pozwolił na wprowadzenie korzystnych dla przedsiębiorców zmian w skali PIT w połowie roku (tj. od 1 lipca 2023 r.), a także wsteczną zmianę sposobu opodatkowania za 2022 rok.

Powoduje to konieczność przeliczenia przez przedsiębiorcę wysokości składki zdrowotnej za rok 2022 r.

Obliczoną nadpłatę lub kwotę do zwrotu należy ujawnić w deklaracji ZUS DRA (lub ZUS RCA) za kwiecień 2023 r. Termin składania tej deklaracji to 22 maja 2023 r. W tym samym terminie należy uiścić ewentualną dopłatę.

Jeśli na koncie płatnika będzie nadpłata, na profilu przedsiębiorcy PUE, ZUS udostępni wniosek o zwrot, który płatnik do dnia 1 czerwca 2023 r. powinien zaakceptować.

ZUS zwróci nadpłatę do dnia 1 sierpnia 2023 r. jJeśli płatnik nie będzie miał zaległości z tytułu pobieranych przez ZUS składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Jeśli na rachunku płatnika istnieją zaległości względem ZUS, organ zaliczy wartość nadpłaty na spłatę zadłużenia.