Spadek dla małoletniego. Przyjąć czy odrzucić?

Odziedziczyli Państwo spadek po krewnym i nie chcą go przyjąć? Podejrzewają Państwo, że w skład spadku wchodzą same długi i zdecydowaliście się Państwo spadek odrzucić? Jeśli posiadają Państwo małoletnie dzieci, nie jest to ostatnia czynność, którą powinni Państwo podjąć dla zabezpieczenia interesów rodziny.Rodzice lub opiekunowie małoletniego dziecka mogą przyjąć lub
odrzucić spadek w jego imieniu w ustawowym terminie 6 miesięcy, od chwili gdy
dowiedzieli się o tytule powołania dziecka do spadku. Chwilą tą będzie
najczęściej dzień, w którym sami odrzucili spadek po krewnym. Jeśli w tym
terminie nie podejmą żadnej czynności, przyjmuje się, że dziecko przyjęło
spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, czyli do wysokości odziedziczonego
spadku. Jeśli długi spadkowe przewyższają aktywa, małoletni nie będzie
odpowiadał własnym majątkiem. Przyjęcie spadku w ten sposób zazwyczaj wywołuje
konieczność dokonania dodatkowych czynności, takich jak spis inwentarza, co
może generować dodatkowe koszty.

Na odrzucenie spadku wymagana jest uprzednia zgoda sądu
rodzinnego. Do sądu należy złożyć wniosek oraz odpowiednie dowody
potwierdzające, iż w skład spadku mogą wchodzić długi. Po wyrażeniu przez sąd
zgody, rodzice mogą udać się do notariusza i spadek odrzucić.

Jeśli poszukują Państwo pomocy w uzyskaniu sądowej zgody na
odrzucenie spadku przez dziecko, celowe będzie skorzystanie z porady adwokata.