Spadek dla małoletniego. Przyjąć czy odrzucić?

Odziedziczyli Państwo spadek po krewnym i nie chcą go przyjąć? Podejrzewają Państwo, że w skład spadku wchodzą same długi i zdecydowaliście się Państwo spadek odrzucić? Jeśli posiadają Państwo małoletnie dzieci, nie jest to ostatnia czynność, którą powinni Państwo podjąć dla zabezpieczenia interesów rodziny.

Rodzice lub opiekunowie małoletniego dziecka mogą przyjąć lub odrzucić spadek w jego imieniu w ustawowym terminie 6 miesięcy, od chwili gdy dowiedzieli się o tytule powołania dziecka do spadku. Chwilą tą będzie najczęściej dzień, w którym sami odrzucili spadek po krewnym. Jeśli w tym terminie nie podejmą żadnej czynności, przyjmuje się, że dziecko przyjęło spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, czyli do wysokości odziedziczonego spadku. Jeśli długi spadkowe przewyższają aktywa, małoletni nie będzie odpowiadał własnym majątkiem. Przyjęcie spadku w ten sposób zazwyczaj wywołuje konieczność dokonania dodatkowych czynności, takich jak spis inwentarza, co może generować dodatkowe koszty.

Na odrzucenie spadku wymagana jest uprzednia zgoda sądu rodzinnego. Do sądu należy złożyć wniosek oraz odpowiednie dowody potwierdzające, iż w skład spadku mogą wchodzić długi. Po wyrażeniu przez sąd zgody, rodzice mogą udać się do notariusza i spadek odrzucić.

Jeśli poszukują Państwo pomocy w uzyskaniu sądowej zgody na odrzucenie spadku przez dziecko, celowe będzie skorzystanie z porady adwokata.