Umowa dożywocia – wszystko, co musisz wiedzieć przed jej podpisaniem

Umowa dożywocia to jedna z form prawnych umowy cywilnoprawnej, która może stanowić interesującą alternatywę dla tradycyjnych metod przekazywania nieruchomości. Jest to jednak zobowiązanie długoterminowe, które wymaga dogłębnego zrozumienia przed podjęciem decyzji o jej podpisaniu. W niniejszym artykule omówimy kluczowe aspekty umowy dożywocia, aby pomóc potencjalnym stronom umowy dokonać świadomego wyboru.

Co to jest umowa dożywocia?

Umowa dożywocia to umowa cywilnoprawna, w ramach której jedna strona (dożywotnik) przekazuje swoją nieruchomość (np. dom, mieszkanie) drugiej stronie (obdarowanemu), która zobowiązuje się w zamian za nieruchomość zapewnić dożywotnikowi m.in. utrzymanie, opiekę, mieszkanie, ubranie, światło i opał, pielęgnowanie w chorobie do końca jego życia. Obradowany, w braku odmiennej umowy, powinien również sprawić Dożywotnikowi własnym kosztem pogrzeb odpowiadający miejscowym zwyczajom.

Kluczowe elementy umowy dożywocia

  1. Przeniesienie własności

W ramach umowy dożywocia następuje przeniesienie własności nieruchomości na obdarowanego. Jest to ważny element, który wymaga przemyślenia, ponieważ dożywotnik traci prawa własności do przekazanej nieruchomości.

  1. Obowiązki obdarowanego

Osoba przyjmująca nieruchomość zobowiązana jest do zapewnienia dożywotnikowi odpowiednich warunków życiowych. Obejmuje to nie tylko zapewnienie mieszkania, ale także pokrycie kosztów życiowych, takich jak wyżywienie, opieka zdrowotna i inne potrzeby.

  1. Forma prawna

Umowa dożywocia musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Jest to konieczne dla zapewnienia jej ważności i skuteczności, a także dla celów rejestracyjnych.

Zalety umowy dożywocia

Do zalet umowy dożywocia możemy zaliczyć:

  • zabezpieczenie na starość: dożywotnik otrzymuje gwarancję opieki i utrzymania do końca życia,
  • rozwiązanie dla nieruchomości: możliwość przekazania nieruchomości bez konieczności czekania na spadek.

Wady umowy dożywocia

Wadami umowy dożywocia mogą być:

  • utrata własności nieruchomości: dożywotnik traci prawa do nieruchomości,
  • ryzyko niewykonania obowiązków: istnieje ryzyko, że obdarowany nie wywiąże się ze swoich obowiązków.

Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy dożywocia?

Przed podpisaniem umowy dożywocia powinniśmy każdorazowo zwrócić uwagę na:

  • wybór obdarowanego – należy dokładnie przemyśleć, komu przekazuje się nieruchomość, ponieważ od tej osoby zależy przyszłe utrzymanie dożywotnika,
  • szczegółowe warunki umowy – ważne jest, aby umowa szczegółowo określała obowiązki obdarowanego, w tym m.in. zakres i standard opieki,
  • konsekwencje prawne i podatkowe – należy zrozumieć konsekwencje prawne i podatkowe związane z przekazaniem nieruchomości, w tym potencjalne skutki dla innych członków rodziny.

Podsumowanie

Umowa dożywocia to poważne zobowiązanie, które może zapewnić bezpieczeństwo i opiekę na starość, ale wymaga starannego rozważenia i odpowiedniego przygotowania. Potencjalni dożywotnicy i obdarowani powinni dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty umowy, zanim podejmą ostateczną decyzję. Ważne jest, aby rozważyć nie tylko bieżące potrzeby, ale także przyszłe scenariusze oraz potencjalne ryzyko i konsekwencje związane z umową.

 

Stan prawny: grudzień 2023 r.

Fot.: pexels.com