Umowa najmu lokalu użytkowego

Przedsiębiorca, który zamierza zawrzeć umowę lokalu użytkowego,  powinien pamiętać, że umowa powinna właściwie zabezpieczać jego interesy i nie należy poprzestawać jedynie na określeniu lokalu, który wynajmujący ma oddać najemcy rzecz do używania w zamian za umówiony czynsz.

Przy najmowaniu powierzchni na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, warto zastanowić się na takimi kwestiami, jak np.:

– miejsca parkingowe;

– rozliczenie kosztów utrzymania budynku i całej nieruchomości (np. oświetlenie, ochrona), sposobu ich rozliczania, kontrolowania przez najemcę, ewentualnych podwyżek;

– kwestii związanych z pracami wykończeniowymi i adaptacją lokalu na potrzeby konkretnej działalności, rozliczenia tych adaptacji w razie zakończenia najmu, w tym też możliwość wcześniejszego wejścia do lokalu w celu wykonania prac wykończeniowych i adaptacyjnych;

– kwestia godzin dostępu do najmowanego lokalu, sposobu użytkowania budynku, wjazdu na teren nieruchomości pracowników, klientów;

– możliwość wejścia do lokalu przez wynajmującego w celu np. kontroli stanu lokalu – powstaje problem naruszenia normalnego funkcjonowania przedsiębiorcy czy też naruszenia tajemnicy handlowej;

– rozliczenie ewentualnych napraw;

– możliwości rozwiązania umowy najmu – kto, kiedy z jakim wyprzedzeniem może podjąć decyzję (która może wiązać się np. ze zmianą siedziby najemcy);

– odpłatność bądź nieodpłatność umieszczania reklam i szyldów na budynku;

– sposobu komunikacji między wynajmującym a najemcą.

W razie wątpliwości, zapraszamy do Kancelarii Prawnej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskaiej270 lok. 412. Czekamy na Państwa telefony: +48 42 684 28 47. Dołożymy wszelkich starań, by wesprzeć Państwa sprawach.