Uszkodzenie ciała wskutek wypadku samochodowego.

Zostaliście Państwo
poszkodowani w wypadku samochodowym? Czy ubezpieczyciel odmawia Państwu wypłaty
lub dopłaty odszkodowania?

W 2019 roku funkcjonariusze Policji odnotowali ponad
30 000 wypadków drogowych na terenie kraju.[1]
Statystyka ta nie odzwierciedla jednak zdarzeń o drobnym charakterze, zakończonych
podpisaniem przez sprawcę oświadczenia o spowodowaniu szkody. Zarówno
oświadczenie sprawcy jak i notatka policyjna o zdarzeniu stanowią podstawę do
ubiegania się o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy.Niewielu poszkodowanych zdaje sobie jednak sprawę, że prócz
kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu mogą ubiegać się odszkodowanie lub
zadośćuczynienie za doznaną w wypadku krzywdę. Ubezpieczyciele często odmawiają
uznania zgłoszonych roszczeń lub proponują zawieranie niekorzystnych dla
poszkodowanych ugód.

Z praktyki kancelarii wynika, iż zadośćuczynienie za 1%
trwałego uszczerbku na zdrowiu zasądzanego przez sądy apelacji łódzkiej waha
się w granicach do 3000 zł. Bardzo rzadko zdarza się jednak, by poszkodowani
otrzymali należne im odszkodowanie i zadośćuczynienie bez wdania się w spór
sądowy z ubezpieczycielem. W postępowaniu sądowym najczęściej należy powołać
dowody z opinii biegłych, jako dysponujących wiedzą specjalistyczną, zarówno co
do stanu zdrowia poszkodowanego, jak i szkód rzeczowych.

Jeśli doświadczyli Państwo w wyniku wypadku urazu
skutkującego niezdolnością do pracy lub uszczerbku na zdrowiu przysługuje
Państwu:

- zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienia związane z
urazem.

- zwrot utraconych dochodów,

- zwrot kosztów uszkodzonych rzeczy osobistych (np.
uszkodzenie odzieży lub telefonu komórkowego),

- zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji a także niezbędnych
przejazdów do placówek medycznych,

- zwrot wydatków na leki i artykuły higieniczne (np. leki
przeciwbólowe, bandaże, maści),

- koszty opieki lub pomocy osób trzecich (także opieki ze
strony członków rodziny, nawet jeśli nie zatrudniali Państwo opiekuna lub
pielęgniarza!).

Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej w zakresie odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkodę komunikacyjną celowe byłoby zasięgnąć porady adwokata.


[1] https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,wypadki-drogowe-raporty-roczne.html,
dostęp: 2.12.2020 r.