Uszkodzenie ciała wskutek wypadku samochodowego.

Zostaliście Państwo poszkodowani w wypadku samochodowym? Czy ubezpieczyciel odmawia Państwu wypłaty lub dopłaty odszkodowania?

W 2019 roku funkcjonariusze Policji odnotowali ponad 30 000 wypadków drogowych na terenie kraju.[1] Statystyka ta nie odzwierciedla jednak zdarzeń o drobnym charakterze, zakończonych podpisaniem przez sprawcę oświadczenia o spowodowaniu szkody. Zarówno oświadczenie sprawcy jak i notatka policyjna o zdarzeniu stanowią podstawę do ubiegania się o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy.

Niewielu poszkodowanych zdaje sobie jednak sprawę, że prócz kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu mogą ubiegać się odszkodowanie lub zadośćuczynienie za doznaną w wypadku krzywdę. Ubezpieczyciele często odmawiają uznania zgłoszonych roszczeń lub proponują zawieranie niekorzystnych dla poszkodowanych ugód.

Z praktyki kancelarii wynika, iż zadośćuczynienie za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu zasądzanego przez sądy apelacji łódzkiej waha się w granicach do 3000 zł. Bardzo rzadko zdarza się jednak, by poszkodowani otrzymali należne im odszkodowanie i zadośćuczynienie bez wdania się w spór sądowy z ubezpieczycielem. W postępowaniu sądowym najczęściej należy powołać dowody z opinii biegłych, jako dysponujących wiedzą specjalistyczną, zarówno co do stanu zdrowia poszkodowanego, jak i szkód rzeczowych.

Jeśli doświadczyli Państwo w wyniku wypadku urazu skutkującego niezdolnością do pracy lub uszczerbku na zdrowiu przysługuje Państwu:

– zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienia związane z urazem.

– zwrot utraconych dochodów,

– zwrot kosztów uszkodzonych rzeczy osobistych (np. uszkodzenie odzieży lub telefonu komórkowego),

– zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji a także niezbędnych przejazdów do placówek medycznych,

– zwrot wydatków na leki i artykuły higieniczne (np. leki przeciwbólowe, bandaże, maści),

– koszty opieki lub pomocy osób trzecich (także opieki ze strony członków rodziny, nawet jeśli nie zatrudniali Państwo opiekuna lub pielęgniarza!).

Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej w zakresie odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkodę komunikacyjną celowe byłoby zasięgnąć porady adwokata.


[1] https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,wypadki-drogowe-raporty-roczne.html, dostęp: 2.12.2020 r.