Zaniżony kosztorys naprawy samochodu. Jak uzyskać dopłatę odszkodowania?

Czy
uważają Państwo, że wypłacone odszkodowanie z OC sprawcy jest zbyt niskie? Czy
ubezpieczyciel domaga się potwierdzenia naprawy pojazdu przed wypłatą
odszkodowania?

W 2019 roku
funkcjonariusze Policji odnotowali ponad 30 000 wypadków drogowych na terenie
kraju.[1]
Statystyka ta nie odzwierciedla jednak zdarzeń o drobnym charakterze,
zakończonych podpisaniem przez sprawcę oświadczenia o spowodowaniu szkody.
Zarówno oświadczenie sprawcy jak i notatka policyjna o zdarzeniu stanowią
podstawę do ubiegania się o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy.Często jednak
kalkulacje naprawy sporządzane przez ubezpieczycieli przedstawiają zaniżone
wartości należnego odszkodowania, przyjmując za podstawę kosztorysu części
nieoryginalne, bez certyfikatów i logo producenta.

Jeśli w Państwa
pojeździe uległy uszkodzeniu części oryginalne, mają Państwo prawo do
otrzymania odszkodowania równego wartości części oryginalnych. Nie muszą
Państwo akceptować naprawy na częściach niższej jakości.

Nie muszą tez Państwo
spełniać żądania ubezpieczyciela i przedkładać dowodów naprawy pojazdu by
uzyskać wypłatę odszkodowania. Nie są Państwo zobligowani do posiadania
własnych środków na naprawę. Obowiązek wypłaty odszkodowania pieniężnego nie
jest uzależniony od dokonania przez poszkodowanego na własny koszt naprawy
pojazdu.

Na
wypadek odmowy wypłaty całości lub części odszkodowania przez ubezpieczyciela,
przysługuje Państwu prawo wniesienia pozwu do sądu. W procesie będą Państwu
musieli wykazać, że wypłacone odszkodowanie jest zaniżone. W tym celu należy
powołać dowód z opinii biegłego, który dysponując wiadomościami specjalnymi
określi cenę uszkodzonych części oraz wysokość kosztów naprawy.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej w zakresie odszkodowania za szkodę komunikacyjną celowe byłoby zasięgnąć porady adwokata.


[1] https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,wypadki-drogowe-raporty-roczne.html,
dostęp: 2.12.2020 r.