Zaniżony kosztorys naprawy samochodu. Jak uzyskać dopłatę odszkodowania?

Czy uważają Państwo, że wypłacone odszkodowanie z OC sprawcy jest zbyt niskie? Czy ubezpieczyciel domaga się potwierdzenia naprawy pojazdu przed wypłatą odszkodowania?

W 2019 roku funkcjonariusze Policji odnotowali ponad 30 000 wypadków drogowych na terenie kraju.[1] Statystyka ta nie odzwierciedla jednak zdarzeń o drobnym charakterze, zakończonych podpisaniem przez sprawcę oświadczenia o spowodowaniu szkody. Zarówno oświadczenie sprawcy jak i notatka policyjna o zdarzeniu stanowią podstawę do ubiegania się o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy.

Często jednak kalkulacje naprawy sporządzane przez ubezpieczycieli przedstawiają zaniżone wartości należnego odszkodowania, przyjmując za podstawę kosztorysu części nieoryginalne, bez certyfikatów i logo producenta.

Jeśli w Państwa pojeździe uległy uszkodzeniu części oryginalne, mają Państwo prawo do otrzymania odszkodowania równego wartości części oryginalnych. Nie muszą Państwo akceptować naprawy na częściach niższej jakości.

Nie muszą tez Państwo spełniać żądania ubezpieczyciela i przedkładać dowodów naprawy pojazdu by uzyskać wypłatę odszkodowania. Nie są Państwo zobligowani do posiadania własnych środków na naprawę. Obowiązek wypłaty odszkodowania pieniężnego nie jest uzależniony od dokonania przez poszkodowanego na własny koszt naprawy pojazdu.

Na wypadek odmowy wypłaty całości lub części odszkodowania przez ubezpieczyciela, przysługuje Państwu prawo wniesienia pozwu do sądu. W procesie będą Państwu musieli wykazać, że wypłacone odszkodowanie jest zaniżone. W tym celu należy powołać dowód z opinii biegłego, który dysponując wiadomościami specjalnymi określi cenę uszkodzonych części oraz wysokość kosztów naprawy.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej w zakresie odszkodowania za szkodę komunikacyjną celowe byłoby zasięgnąć porady adwokata.


[1] https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,wypadki-drogowe-raporty-roczne.html, dostęp: 2.12.2020 r.