UWAGA

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż do odwołania aktualny stacjonarny numer telefonu Kancelarii to: 42 212 05 04

Kontakt możliwy jest także pod numer komórkowym: 695 263 521.

Odbierać list z sądu czy nie?

Awizowali Państwo przesyłkę pocztową z sądu w sprawie cywilnej? Rozważacie Państwo czy w ogóle odbierać list z poczty? Jakie niebezpieczeństwa związane są z niepodjęciem korespondencji w sprawie cywilnej?

Brak reakcji osoby fizycznej na awizo i zwrot przesyłki do sądu najczęściej odnosi ten skutek, że osoba, która zainicjowała postępowanie przed sądem musi zwrócić się do komornika sądowego o doręczenie przesyłki. Komornik w pierwszej kolejności uda się pod wskazany adres i jeśli adresata pod nim zastanie, doręczy mu korespondencję. Jeśli nie potwierdzi prawidłowości adresu zamieszkania, ustali aktualny adres w inny sposób. Wysyłka korespondencji na prawidłowy adres będzie skuteczna, niezależnie od tego, czy zostanie odebrana.

Czytaj dalej

Uszkodzenie ciała wskutek wypadku samochodowego.

Zostaliście Państwo poszkodowani w wypadku samochodowym? Czy ubezpieczyciel odmawia Państwu wypłaty lub dopłaty odszkodowania?

W 2019 roku funkcjonariusze Policji odnotowali ponad 30 000 wypadków drogowych na terenie kraju.[1] Statystyka ta nie odzwierciedla jednak zdarzeń o drobnym charakterze, zakończonych podpisaniem przez sprawcę oświadczenia o spowodowaniu szkody. Zarówno oświadczenie sprawcy jak i notatka policyjna o zdarzeniu stanowią podstawę do ubiegania się o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy.

Czytaj dalej

Szkoda w pojeździe likwidowana z OC sprawcy. Całkowita czy częściowa?

Jak ją obliczać? Jak kwestionować niekorzystną decyzję ubezpieczyciela?

Szkoda na pojeździe w wypadku komunikacyjnym może zostać zakwalifikowana przez ubezpieczyciela jako częściowa lub całkowita. W przypadku tzw. szkody częściowej, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie pokrywające koszt zakupu nowych części oraz naprawy. Szkodę całkowitą stwierdza się, gdy pojazd nie będzie nadawał się do naprawy lub koszt tej naprawy przewyższy wartość pojazdu w stanie sprzed szkody.

Czytaj dalej

Zaniżony kosztorys naprawy samochodu. Jak uzyskać dopłatę odszkodowania?

Czy uważają Państwo, że wypłacone odszkodowanie z OC sprawcy jest zbyt niskie? Czy ubezpieczyciel domaga się potwierdzenia naprawy pojazdu przed wypłatą odszkodowania?

W 2019 roku funkcjonariusze Policji odnotowali ponad 30 000 wypadków drogowych na terenie kraju.[1] Statystyka ta nie odzwierciedla jednak zdarzeń o drobnym charakterze, zakończonych podpisaniem przez sprawcę oświadczenia o spowodowaniu szkody. Zarówno oświadczenie sprawcy jak i notatka policyjna o zdarzeniu stanowią podstawę do ubiegania się o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy.

Czytaj dalej

ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH OD 1 MARCA 2019 ROKU

Spółki osobowe:

  • członkiem zarządu w spółce partnerskiej musi być co najmniej jeden partner, w skład zarządu spółki partnerskiej mogą wchodzić, oprócz partnerów, także osoby trzecie. Przepis ten rozwiązuje problem interpretacji przepisów, które dotychczas niejasno wskazywały, czy dopuszczalne jest, by czynności zarządcze wykonywały również osoby trzecie, nie będące partnerami.
  • wypowiedzenie umowy spółki przez komplementariusza i jego wystąpienie ze spółki jest zawsze dopuszczalne, nawet jeżeli w umowie spółki brak jest uregulowania tej kwestii.
Czytaj dalej