MIESZKANIE W BLOKU, 3 POKOJE, 62 M2

MIESZKANIE W BLOKU, 3 POKOJE, 62 M2

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  mieszkalnego nr 20, położonego w Łodzi...

Udział 1/2 w prawie własności mieszkania, Łódź Dąbrowa

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż: udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości w postaci samodzielnego lokalu mieszkalnego nr (..),...