Mieszkanie w Łodzi – 3 pokoje w bloku

Mieszkanie w Łodzi – 3 pokoje w bloku

Syndyk masy upadłości  ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Łodzi przy ul. Szymonowicza 14/18 o powierzchni 45,66 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w...
MIESZKANIE W BLOKU, 3 POKOJE, 62 M2

MIESZKANIE W BLOKU, 3 POKOJE, 62 M2

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  mieszkalnego nr 20, położonego w Łodzi...