ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH OD 1 MARCA 2019 ROKU

Spółki osobowe: członkiem zarządu w spółce partnerskiej musi być co najmniej jeden partner, w skład zarządu spółki partnerskiej mogą wchodzić, oprócz partnerów, także osoby trzecie. Przepis ten rozwiązuje problem interpretacji przepisów, które dotychczas niejasno...

NOWELIZACJA USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje zmiana ustawy o związkach zawodowych. Na podstawie art. 11 ustawy, za osobę wykonującą pracę zarobkową uznać należy nie tylko pracownika, ale również osobę świadczącą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy,...

Umowa najmu lokalu użytkowego

Przedsiębiorca, który zamierza zawrzeć umowę lokalu użytkowego,  powinien pamiętać, że umowa powinna właściwie zabezpieczać jego interesy i nie należy poprzestawać jedynie na określeniu lokalu, który wynajmujący ma oddać najemcy rzecz do używania w zamian za...